• W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej
    • W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

    • 21.02.2022
    • 14 lutego 1942 r.  gen. Władysław Sikorski, Naczelny Wódz, zadecydował o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Wynikało to z konieczności scalenia polskich oddziałów zbrojnych działających w konspiracji oraz podporządkowania ich rządowi Rzeczypospolitej Polskiej działającemu w Londynie. Armia Krajowa została uznana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

     „Po drodze” można dowiedzieć się więcej, np. przypomnieć fakty z historii… Dlatego proponujemy naszym Uczniom, także mieszkańcom osiedla okalającego naszą szkołę – wystawę zewnętrzną,  umieszczoną na ogrodzeniu szkoły.  Infografika ukazuje najważniejsze fakty związane z powstaniem Armii Krajowej: strukturę terenową, dowódców Sił Zbrojnych Polski Podziemnej, sabotaż i dywersję, oddziały harcerskie, udział kobiet w walce oraz uzbrojenie żołnierzy.

     Prezentowaną infografikę przygotowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

   • Udział w Konferencji o Powstaniu Styczniowym w Muzeum Niepodległości
    • Udział w Konferencji o Powstaniu Styczniowym w Muzeum Niepodległości

    • 18.02.2022
    • W Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się całodniowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”.  Konferencja, która odbyła się z okazji  159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,  była jednocześnie przypomnieniem i podkreśleniem wielkości tego  zrywu, podczas którego nasi przodkowie szli do walki z pieśnią na ustach: „I razem w ordynku pójdziem do ataku, Za Polskę i honor się bić, Bo taka natura jest w każdym Polaku, Bez wolności trudno mu żyć”. Wzięli w niej udział eksperci: historycy, literaturoznawcy, historycy sztuki, archeolodzy i varsavianiści. Kilkoro maturzystów naszej szkoły uczestniczyło w niej w roli słuchacza, a nauczycielka Elżbieta Kunowska wygłosiła 1 z referatów.

   • Pracownia informatyczna
   • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
   • Modernizacja sali 50