• Warsztaty dla uczniów prowadzone

     przez doradcę zawodowego w roku szkolnym 2021/2022 

      

     Oferta cyklicznie realizowanych warsztatów prowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach zastępstw i zajęć pozalekcyjnych:

     KLASY PIERWSZE

     1. Sekretne składniki sukcesu - wiedza, umiejetności, kopetencje, kwalifikacje

     2. Jak zrobić akwarium, czyli kreatywność w rozwiązywaniu problemów związanych z wyborem ścieżki edukacyjno-zawodowej

     3. Zdrowie w pracy - zdrowa praca

     4. Wybieram zawód. Moja mapa zawodów

     5. Wiedza + umiejetności + kompetencje = sukces zawodowy

     KLASY DRUGIE

     1. Kręte ścieżki uczenia się - umiejętność uczenia drogą do sukcesu edukacyjno-zawodowego

     2. Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

     3. Wykorzystanie nowych technologii i Internetu w poszukiwaniu pracy

     4. Techniki zarządzania sobą w czasie

     5. Bez planu nie działa - tworzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) licealisty

     KLASY TRZECIE PO SP

     1. Europass - zaprezentuj siebie oraz ucz się i pracuj w Europie

     2. Krótki wstęp i długie przygotowanie - czyli jak sięprzygotować do rozmowę o pracę

     3. Egzamin "z siebie" - czyli jak zaprezentowaćsię na rozmowie o pracę?

     4. Etapy podejmowania decyzji. Techniki pomocne przy podejmowaniu decyzjiedukacyjno-zawodowych

     KLASY CZWARTE

     1. Czy dobrze wybrałem? - wybór profilu klasy a wymagania rekrutacyjne wyższych uczelni

     2. Zdrerzenie z rynkiem pracy nie musi boleć.

     3. Zatrudnienie ma znaczenie - formy zatrudnienia, rodzaje umó o pracę

     4. Bezpieczny start - warto znać swoje prawa

     KLASY TRZECIE PO GIM

     1. Działania mające na celu redukcję stresu związanego z egzaminem maturalnym

     2. Działania mające na celu redukcję stresu związanego z wybroem dlaszej kariery zawodowej lub edukacyjnej 

     3. Przygotowanie do samodzielności w nowej roli społecznej

     4. Przedstawienie oferty edukacyjnej i zawodowej obecnej na rynku pracy