• KLASY PIERWSZE proponowane od roku szkolnego 2023/2024

      

     KLASA ROZSZERZENIE DRUGI JĘZYK PRZEDMIOTY DODATKOWE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE
      1A
     MEDYCZNA - DIETETYKA
     biologia, chemia, język angielski 

     język  niemiecki

     dietetyka, fizyka w medycynie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim 

     język polski, matematyka, język angielski, chemia

     1B
     DZIENNIKARSKA
      język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski język rosyjski warsztaty dziennikarskie,  zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim  język polski, matematyka, język angielski, historia
     1C
     TURYSTYCZNA
     język angielski, geografia, WOS język hiszpański   zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim  język polski, matematyka, język angielski, geografia 
     1D
     MATEMATYCZNA
     matematyka, informatyka, język angielski język niemiecki warsztaty robotyczne język polski, matematyka, język angielski, fizyka
     1E
     HISTORYCZNO-SPOŁECZNA
     język angielski, geografia, historia język hiszpański  zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim  język polski, matematyka, język angielski, historia
     1F
     KULTURALNO-PRAWNA
      język polski, wiedza o społeczeństwie, historia język rosyjski elementy prawa, wiedza o kulturze,  zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim  język polski, matematyka, język angielski, historia
      1G
     MEDYCZNA
     biologia, chemia, język angielski  język niemiecki fizyka w medycynie zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim 

     język polski, matematyka, język angielski, chemia