• KLASY PIERWSZE proponowane w roku szkolnym 2019/2020

     dla absolwentów szkół gimnazjalnych dla absolwentów szkół podstawowych

     1AG - klasa medyczna

     rozszerzenie - biologia, chemia, język angielski

     drugi język obcy - język niemiecki 

     przedmioty uzupełniające - łacina w medycynie, fizyka w medycynie, język angielski w medycynie

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 3-letnim (+ 2 h)

     1A - klasa medyczna

     rozszerzenie- biologia, chemia, język angielski

     drugi język obcy - język niemiecki

     przedmioty uzupełniające - łacina w medycynie, fizyka w medycynie, język angielski w medycynie

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 4-letnim (+ 2 h)

     1a_-_plan_2019na23.pdf

     1BG -  klasa administracyjno-prawna

     rozszerzenie: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

     drugi język obcy - język rosyjski

     przedmioty uzupełniające - elementy prawa, prawo administracyjne

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 3-letnim (+ 1 h)

     1B -  klasa administracyjno-prawna

     rozszerzenie: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

     drugi język obcy - język rosyjski

     przedmioty uzupełniające - elementy prawa, prawo administracyjne

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 4-letnim (+ 1 h)

     1b_-_plan_2019na23.pdf

     1e_-_plan_2019na23.pdf

     1CG -  klasa europejsko-językowa

     rozszerzenie -  język angielski, geografia,język niemiecki

     przedmioty uzupełniające - język angielski w turystyce, język niemiecki w turystyce, ekonomia w praktyce

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 3-letnim (+ 2 h)

     1C -  klasa europejsko-językowa

     rozszerzenie - język angielski, geografia, 

     drugi język obcy - język niemiecki

     przedmioty uzupełniające - język angielski w turystyce, język niemiecki w turystyce, ekonomia w praktyce

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 4-letnim (+ 2 h)

     1c_-_plan_2019na23.pdf

     1DG - klasa medialno-społeczna

     rozszerzenie - język angielski, informatyka

     drugi język obcy - język hiszpański

     przedmioty uzupełniające - warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowo-medialne, język angielski w mediach

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 3-letnim (+ 2 h)

     1D - klasa medialno-społeczna

     rozszerzenie - język angielski, informatyka

     drugi język obcy - język hiszpański

     przedmioty uzupełniające - warsztaty dziennikarskie, warsztaty filmowo-medialne, język angielski w mediach

     zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu 4-letnim (+ 2 h) 

     1d_-_plan_2019na23.pdf .

     Dzień Otwartych Drzwi

     24 kwietnia 2019 r., w godz. 18:00 - 20:00

     Dzień Otwartych Drzwi

     24 kwietnia 2019 r., w godz. 18:00 - 20:00