• KLASY realizowane od roku szkolnego 2021/2022

      

      KLASA  ROZSZERZENIE DRUGI JĘZYK OBCY  PRZEDMIOTY DODATKOWE PRZEDMIOTY PUNKTOWANE

      1a

     MEDYCZNA 

      biologia, chemia,
     język angielski

     1a__21na22.pdf

      język niemiecki  fizyka w medycynie, język  angielski w medycynie, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka, biologia oraz chemia

      1b 

     HUMANISTYCZNA

      język polski, wiedza o społeczeństwie,język angielski

     1b_21na22.pdf

     język rosyjski elementy prawa w języku angielskim, wiedza o kulturze, zwiększona liczba godzin matematyki w cyklu czteroletnim

     język polski, matematyka,  WOS, język angielski

      1c

     TURYSTYCZNA

     geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

     1c_21na22.pdf

     język hiszpański ekonomia w praktyce, język angielski w turystyce, zwiększona liczba godzin z matematyki w cyklu czteroletnim język polski, matematyka, geografia oraz język angielski

      1d

     MATEMATYCZNA

     matematyka, informatyka, język angielski

     1d_21na22.pdf

     język niemiecki matematyka stosowana, informatyka w praktyce  język polski, matematyka,  fizyka, język angielski