• Zasłużeni dla szkoły

    • W roku 2022 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pani Anna Niklewicz za bezinteresowną pomoc materialną i finansową na rzecz wspierania działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wspieranie działań wpływających na pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym

     2. Pan Jan Faberski za wieloletnią pracę na rzecz szkoły i realizację działań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych oraz wieloletnie bezinteresowne działania o charakterze stałej, opartej na przyjacielskich relacjach współpracy.

      

      

     W roku 2021 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pan Konrad Gawryś - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

     2. Pani Klaudia Fafińska (Korona) - zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego 

       

     W roku 2020 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pani Agnieszka Żurawska - członek Rady Rodziców

      

     W roku 2019 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pan Dariusz Wojtczak - przewodniczący Rady Rodziców,
     2. Pan Michał Osypowicz - wieloletni nauczyciel naszej szkoły

     3. Pani Izabela Pucko - wieloletni nauczyciel, pedagog, przyjaciel uczniów
     4. Pan Arkadiusz Olszyna - zasłużony absolwent i wieloletni nauczyciel naszej szkoły

      

     W roku 2018 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pan Michał Cieślak - adiunkt Muzeum X PawilonCytadeli Warszawskiej,
     2. Pani Stanisława Lewandowska - wieloletni pracownik obsługi
     3. Muzeum Niepodległości -instytucja kultury ściśle współpracująca z naszym liceum

     W roku 2017 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska - zastępca Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy,
     2. Pan płk. Wiesław Chrzanowski - przewodniczący Rady Rodziców,
     3. Pani Danuta Tukalska - wieloletni przyjaciel szkoły,
     4. Pani Elżbieta Kunowska - wieloletni nauczyciel, varsavianista, przewodnik,
     5. Pani Krystyna Olejnik - wieloletni i nieoceniony pracownik administracji,
     6. Pan Zofia Górska - wieloletni pracownik obsługi

     W roku 2016 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pani Elżbieta Szwaja - wieloletni nauczyciel języka angielskiego,
     2. Pani Maria Magdalena Ołdak - wieloletni nauczyciel informatyki,
     3. Pani Anna Chacińska - wieloletni nauczyciel matematyki,
     4. Pani Katarzyna Marzec - wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego,
     5. Pani Wanda Kur - wieloletni pracownik obsługi,
     6. Pan Piotr Włodarczyk - przewodniczący Rady Rodziców w latach 2015/2016

     W roku 2015 do grona Zasłużonych dla szkoły dołączyli:

     1. Pani Elżbieta Zakrzyńska - wieloletni nauczyciel języka polskiego,
     2. Pani Małgorzata Baś - wieloletni nauczyciel języka angielskiego,
     3. Pani Lidia Zielińska - wieloletni nauczyciel chemii,
     4. Pani Maria Tabor - wieloletni sekretarz szkoły,
     5. Pan Piotr Mydlarz - przewodniczący Rady Rodziców w latach 2014-2015,
     6. Pani Katarzyna Kuty - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej w latach 2014-2015.

     Od roku 2014 do tradycji szkoły wpisuje się zwyczaj przyznawania złotych znaczków dla osób Zasłużonych dla szkoły:

     1. Pani Grażyna Chludzińska - wieloletni dyrektor szkoły
     2. Pani Janina Szwajkowska - dyrektor szkoły w latach 1984 - 1989
     3. Pan Jannusz Beck - dyrektor szkoły w latach 1978 - 1984
     4. Pani Elżbieta Piskorska - wicedyrektora szkoły
     5. Pani Ewa Kaczmarska - wieloletni i zasłużony nauczyciel matematyki
     6. Pan Tomasz Brodiuk i Pani Katarzyna Brodiuk - członkowie Prezydium Rady Rodziców, współzałożyciele Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta,
     7. Pan Grzegorz Bramowicz - członek Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2012, współzałożyciel Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta,
     8. Pani Aleksandra Jelonek - przewodnicząca Rady Rodziców w latach 2011-2012,współzałożyciel Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta,
     9. Pani Lidia Olszak - członek Prezydium Rady Rodziców, współzałożycielka Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta,
     10. Pan Paweł Rębecki - członek Prezydium Rady Rodziców, współzałożyciel Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta.