•  

     Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w XLV Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta jest Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko

     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu

     andrzej.rybus-tolloczko@rt-net.pl