• Narodowe Czytanie 2016

        • Narodowe czytanie to wydarzenie, które już na stałe wpisane jest w kalendarz społeczności XLV Liceum Ogólnokształcącego. Zarówno uczniowie, jak i pedagodzy bardzo chętnie włączyli się czytanie fragmentów powieści "Quo vadis". Akcja miała miejsce w sali audiowizualnej w historycznym budynku więziennym - X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej. Uczestniczyli w niej m.in. uczniowie warszawskich liceów ogólnokształcących oraz pracownicy muzeum. Spotkanie połączono z krótką prelekcją na temat historii i roli Cytadeli w dziejach Polski, a także oprowadzaniem po ekspozycji stałej.