•  

     Stypendia przyznawane są w trzech rodzajach:

     1. stypendia sportowe olimpijskie m.st. Warszawy - zał. nr 1 do nw. uchwały

     2. stypendia sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy - zał. nr 2 do nw. uchwały

     3. stypendia sportowe trenerskie m.st. Warszawy (trener zawodnika olimpijskiego) - zał. nr 3 do nw. uchwały

      

     Podstawa prawna

     Uchwała nr XXXVII/1157/2020(otwiera się w nowej karcie) Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. 2020.9953).

     Warunki dla poszczególnych rodzajów stypendium (w wersji skrótowej - nie zawierają wszystkich zależnych):

     Stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy może otrzymać zawodnik, który:

     • jest mieszkańcem m.st. Warszawy,
     • uzyskał osiągnięcie sportowe w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk: Olimpijskich lub Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych,
     • w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce:

     - 1-8 w Igrzyskach Olimpijskich lub 1-3 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych
     - 1-8 w mistrzostwach świata seniorów lub 1-3 w mistrzostwach świata (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)
     - 1-6 w mistrzostwach Europy seniorów lub 1-3 w mistrzostwach Europy (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)

     • nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium. 

      

     Stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy może otrzymać zawodnik, który:

     • jest mieszkańcem m.st. Warszawy
     • uzyskał osiągnięcie sportowe w dyscyplinie i konkurencji sportu ujętej w Systemie Sportu Młodzieżowego (SSM) obowiązującego w danym roku (regulaminy dostępne pod adresem: http://sport-mlodziezowy.pl/ ) lub w dyscyplinie i konkurencji sportu objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych
     • w roku przyznania stypendium ukończy najwyżej 24 lata (dot. zawodników SSM)
     • w roku poprzedzającym przyznanie stypendium zajął miejsce:

     - 1-6 w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich (dot. zawodników SSM)

     - 1-6 w mistrzostwach świata młodzieżowców (dot. zawodników SSM)

     - 1-6 w mistrzostwach świata juniorów (dot. zawodników SSM)

     - 1-3 w mistrzostwach Europy młodzieżowców (dot. zawodników SSM)

     - 1-3 w mistrzostwach Europy juniorów (dot. zawodników SSM)

     - 1-3 w mistrzostwach Polski seniorów (dot. zawodników SSM)

     - 1-3 w mistrzostwach Polski młodzieżowców (dot. zawodników SSM)

     - 1-3 w mistrzostwach Polski juniorów (dot. zawodników SSM)

     lub

     - 4-6 w Igrzyskach Paraolimpijskich lub Igrzyskach Olimpijskich Głuchych

     - 4-6 w mistrzostwach świata (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)

     - 4-6 w mistrzostwach Europy (dot. osiągnięć w dyscyplinie objętej programem Igrzysk: Paraolimpijskich lub Olimpijskich Głuchych)

     • nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium. 

     WAŻNE! Brane pod uwagę będą tylko wyniki uzyskane w dyscyplinie i konkurencji, które w regulaminach szczegółowych sportów Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM), zostały ujęte w systemie ocen:

     • Mistrzostw Polski Juniorów – dla zawodnika, który osiągnął wynik w kategorii wiekowej junior lub
     • Młodzieżowych Mistrzostw Polski – dla zawodnika, który osiągnął wynik w kategorii wiekowej senior lub młodzieżowiec.

      

      Stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy może otrzymać trener, który:

     • jest mieszkańcem m.st. Warszawy
     • jest trenerem co najmniej jednego zawodnika, który spełnia przesłanki do otrzymania w danym roku stypendium sportowego olimpijskiego m.st. Warszawy
     • nie pobiera innego stypendium sportowego ani nie ubiega się o takie stypendium.

      

     Pozostałe informacje: https://sport.um.warszawa.pl/-/stypendium-sportowe-m-st-warszawy