• Programy edukacyjne

    •  

     "Szkoła demokracji"

     Szkoła Demokracji – to projekt edukacyjny, w którym uczestniczy 20 szkół z całej Polski. Celem projektu jest wzmocnienie w uczniach i uczennicach poczucia wpływu na kwestie związane ze społecznością szkolną i ulepszenie mechanizmów demokratycznych w szkole. Chcemy aby po zakończeniu programu zarządzanie szkołą było wynikiem wspólnych ustaleń dyrekcji, nauczycieli/nauczycielek oraz uczniów/uczennic. Podczas projektu przeprowadzona zostanie diagnoza szkoły, w celu dowiedzenia się jakie procesy demokratyczne dobrze funkcjonują w szkole, a które wymagają poprawy lub jakie należy zainicjować. Wyniki diagnozy będą podstawą do ustalenia z mentorem/mentorką planu działania dotyczącego wdrażania zmian. Projekt zainicjowany został przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

      

     "IT Szkoła"

     IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Program studiów został stworzony myślą o wszystkich osobach pragnących podwyższyć swoje kompetencje ICT w wybranych obszarach, w trybie samokształcenia w otwartym systemie kształcenia ustawicznego. Program adresowany jest do osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z informatyką jak również do tych, którzy posiadają już podstawową wiedzę z tego zakresu. Poziom materiałów jest zróżnicowany.

     "Młodzi głosują"

     W ramach akcji "Młodzi głosują" uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują i przeprowadzają w swoich szkołach, w okresie poprzedzającym wybory, działania edukacyjne na temat zasad i znaczenia udziału obywateli w wyborach demokratycznych, jak również:

     • prowadzą lokalne projekty młodzieżowe zachęcające do uczestnictwa w wyborach, np. debaty, warsztaty, kampanie informacyjne, happeningi profrekwencyjne;
     • organizują w swojej szkole młodzieżowe wybory na podobnych zasadach, na jakich przeprowadzane są wybory powszechne.

     "Szkoła Dialogu"

     „Szkoła Dialogu" to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.