• Kampanie edukacyjno-informacyjne

     Podczas ostatnich dwóch miesięcy przedstawiciele naszej szkoły - Anna i Piotr z klasy 2ag, oraz Julia z klasy 2cg brali udział w warsztatach online zorganizowanych przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów (KPMR) oraz Państwowym Instytutem Badawczym NASK w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne” KE.

     Głównym celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych wśród obywateli Polski. Uczniowie podczas czterogodzinnych sesji pracowali nad umiejętnościami Digital Thinking, oraz mieli szansę opracowania profilu psychologicznego wybranej osoby, z którą wywiad uprzednio przeprowadzili. Na podstawie zebranych informacji, wraz z przedstawicielami CKN badali zależności między cechami charakteru danego człowieka, a podejmowanymi przez niego decyzjami.

     Podczas zajęć, przekazana wiedza teoretyczna uzupełniona została o dużą ilość ćwiczeń praktycznych, co skutkowało owocnymi godzinami pracy, oraz zdobytym doświadczeniem. W projekcie brali udział uczniowie z różnych szkół, co pozwoliło im nawiązać nowe znajomości, a efekty pracy nad badaniami, które opracowywali przyczynią się do podniesienia jakości i przystępności warsztatów organizowanych dla młodzieży warszawskiej.

     Prezentacja dotycząca projektu zal_3_do_SOPZ_pdf.pdf

     Więcej znajdziecie pod adresem: https://www.kopernik.org.pl/projekty-dofinansowane/kampanie-edukacyjno-informacyjne