• 2020/2021

    •  

     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta jest laureatem Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana

     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymuje podziękowanie za udział w projekcie "Razem na Święta"
     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymuje podziękowanie za udział w projekcie "Szkoła Pamięta"
     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymuje podziękowanie za udział w projekcie "Szkoła do hymnu"
     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymuje certyfikat Szkoła Demokracji poświadczający, że szkoła spełnia wszystkie kryteria do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej.
     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta otrzymuje tytuł Szkoła Dialogu 2020
     • Wyróżnienie dla Karoliny Śleszyńskiej za udział w konkursie literackim organizowanym przez Muzeum Warszawy ,,Pamiętajcie o ogrodach Warszawy - rok 2021
     • Hubert Zapolski - nagroda - PESTKA (Przegląd Ekstremalnych Szkolnych Tworów Karkołomnie Artystycznych)
     • Agata Uliasz i Kamil Ciborowski - wyróżnienie w Świątecznym Konkursie Fotograficznym organizowanym przez CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia w Warszawie
     • Dmytro  Peretiatko (OPC) - 1 miejsce w konkursie recytatorskim "Mój pomysł na wiersz rosyjski dla dzieci" w ramach VI Warszawskiego Festiwalu Języka Rosyjskiego
     • Kacper Mazurek (IIc) - I miejsce w konkursie "Romuald Traugutt - test wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły"
     • Manik Lakhi (IA) - 1 miejsce w Konkursie wiedzy ekologicznej
     • Oktawia Mroczkowska - 1 miejsce w etapie szkolnym - w Wielkim Teście Edukacyjnym - Morza i Lądy
     • Weronika Grudzimska (IC) - nagroda Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2019/2020
     • Weronika Purzycka (IIC) - nagroda Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2019/2020
     • Weronika Szafran (IIIA) - stypendium Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta za najwyższy wynik uzyskany na egzaminie maturalnym 2020 
     • Weronika Grudzimska (IC) - stypendium Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta za najwyższa średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2019/2020
     • Weronika Purzycka (IIC) - stypendium Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta za najwyższa średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2019/2020