• 2021/2022

     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta - dyplom uznania za udział w XI Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia
     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta - Szkoła Dialogu

     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta - podziękowanie za udział w akcji Żonkile
     • XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta - Lokalny Ośrodek Edukacji Varsavianistycznej

     • Dmitrij Peretiatko - finalistą w kategorii sztuki plastyczne (art) 23. Corocznego Konkursu (23rd Annual Holocaust Art & Writing Contest)

      

     • Dmitrij Peretiatko - I miejsce w konkursie Muzeum Literatury w Warszawie KOMIKSOWA CYBERIADA PANA LEMA. MYŚLĄ I CZYNEM DO GWIAZD
     • Tomasz Bobiński (IIIA)  - stypendium Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta za najwyższy wynik uzyskany na egzaminie maturalnym 2021 
     • Weronika Gumulińska (IIIDG)  - stypendium Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta za najwyższa średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2020/2021
     • Dmytro Vynarchyk (IIA) - stypendium Fundacji wspierania edukacji im. Romualda Traugutta za najwyższa średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2020/2021
     • Weronika Gumulińska (IIIDG)  - nagroda Prezesa Rady Ministrów za najwyższa średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2020/2021
     • Dmytro Vynarchyk (IIA) - nagroda Prezesa Rady Ministrów za najwyższa średnią ocen uzyskaną w roku szkolnym 2020/2021