•  

     Organizatorem konkursu jest XLV Liceum Ogólnokształcące im Romualda Traugutta w Warszawie.

      

     Celem konkursu jest:

     1. uwrażliwienie na piękno przyrody oraz dostrzeganie niezwykłych detali przyrody,
     2. rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji oraz opisu,
     3. kształtowanie świadomości ekologicznej uczestników,
     4. propagowanie interdyscyplinarnej wiedzy matematyczno-przyrodniczej,
     5. rozwój kreatywności i innowacyjności uczniów/uczennic w podejściu do nauk matematyczno-przyrodniczych.

      

     Przedmiotem konkursu jest:

     • praca plastyczna nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 1-3
     • autorska fotografia nawiązująca do tematu konkursu – adresowana dla uczniów klas 6-7