• Lektury dla klasy pierwszej

      Lektury dla klasy pierwszej

      1. J. Parandowski Mitologia
      2. Sofokles Król Edyp
      3. Szekspir Makbet
     • Lektury dla klasy drugiej

      Lektury dla klasy drugiej

      1. Mickiewicz Dziady, Pan Tadeusz
      2. J. Słowacki Kordian
      3. B. Prus Lalka
      4. F. Dostojewski Zbrodnia i kara
     • Lektury do klasy trzeciej

      Lektury do klasy trzeciej

      1. B. Schulz Sklepy cynamonowe
      2. J. Iwaszkiewicz Wybór opowiadań
      3. W. Gombrowicz Ferdydurke
      4. I. Camus Dżuma
      5. G. Herling – Grudziński Inny świat
      6. H. Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
      7. S. Mrożek Tango
      8. M. Kuncerewiczowa Cudzoziemka
      9. T. Borowski Wybrane opowiadania