• Lektury obowiązkowe

      Lektury obowiązkowe

      Jan Parandowski Mitologia Grecja i Rzym

      Sofokles Antygona

      Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana

      Bogurodzica

      Lament świętokrzyski (fragmenty)

      Legenda o św. Aleksym (fragmenty)

      Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty)

      Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty)

      Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

      Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty)

      Dante Alighieri, Boska komedia (fragmenty)

      Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; Odprawa posłów greckich

      Piotr Skarga Kazania sejmowe (fragmenty)

      Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński - wybrane wiersze

      Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragmenty)

      William Szekspir Makbet, Romeo i Julia

      Molier Skąpiec

      Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry

      Franciszek Karpiński - wybór sielanek i liryki religijnej

      Adam Mickiewicz Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; Konrad Wallenrod; Dziady cz. III

      Juliusz Słowacki Kordian, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój

      Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

      Cyprian Kamil Norwid wybrane wiersze

      Bolesław Prus Lalka, Z legend dawnego Egiptu

      Eliza Orzeszkowa Gloria victis

      Henryk Sienkiewicz Potop

      Adam Asnyk Wybór wierszy

      Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara

      Stanisław Wyspiański Wesele

      Władysław Stanisław Reymont Chłopi (tom I – Jesień)

      Stefan Żeromski Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie

      Witold Gombrowicz Ferdydurke (fragmenty)

      Tadeusz Borowski Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli

      Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

      Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

      Albert Camus Dżuma

      George Orwell Rok 1984

      Józef Mackiewicz Droga donikąd (fragmenty)

      Sławomir Mrożek Tango

      Marek Nowakowski Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii)

      Jacek Dukaj Katedra (z tomu W kraju niewiernych)

      Antoni Libera Madame

      Andrzej Stasiuk Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie)

      Olga Tokarczuk Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach)

      Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem (fragmenty)

      Wybrane utwory okresu stanu wojennego

      Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

      Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff wybrane wiersze

      Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel

     • Lektura obowiązkowa - w każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach<br />

      Lektura obowiązkowa - w każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach

      Sofokles Król Edyp

      Mikołaj z Wilkowiecka Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty)

      Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty)

      Giovanni Boccaccio Sokół

      Mikołaj Rej Żywot człowieka poczciwego (fragmenty)

      Andrzej Frycz Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty)

      Miguel de Cervantes y Saavedra Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty)

      Wespazjan Kochowski Psalmodia polska (wybór psalmów)

      Wacław Potocki Transakcja wojny chocimskiej (fragmenty z części I)

      Ignacy Krasicki Monachomachia (fragmenty)

      Stanisław Trembecki Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory

      Jędrzej Kitowicz Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty)

      Julian Ursyn Niemcewicz Powrót posła

      Stanisław Staszic Przestrogi dla Polski (fragmenty)

      Juliusz Słowacki Beniowski (fragmenty)

      Aleksander Fredro Śluby panieńskie

      Johann Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera (fragmenty), Faust (fragmenty)

      George Byron Giaur (fragmenty)

      Adam Mickiewicz Dziady cz. IV

      Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem

      Maria Konopnicka wybór wierszy

      Stefan Żeromski Echa leśne

      Zofia Nałkowska Granica

      Tadeusz Peiper wybór wierszy

       Joseph Conrad Lord Jim

      Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura - wybór wierszy

      Kazimierz Moczarski Rozmowy z katem (fragmenty)

      Zofia Nałkowska Przy torze kolejowym (z tomu Medaliony)

      Jan Józef Szczepański Święty

      Tadeusz Różewicz Kartoteka

      Józef Czapski Na nieludzkiej ziemi (fragmenty)

      Leopold Tyrmand Dziennik 1954 (fragmenty)

      Stanisław Lem Wizja lokalna

      Samuel Beckett Czekając na Godota

      Friedrich Dürrenmatt Wizyta starszej pani

      Eugène Ionesco Lekcja

       

      lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

     • Zakres rozszerzony

      Zakres rozszerzony

      Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty)

      Platon, Państwo (fragmenty)

      Arystofanes, Chmury

      Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym

      Wergiliusz, Eneida (fragmenty)

      św. Augustyn, Wyznania (fragmenty)

      św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty)

      François Villon, Wielki testament (fragmenty)

      François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty)

      Michel de Montaigne, Próby (fragmenty)

      Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki)

      Piotr Skarga, Żywoty świętych (fragmenty)

      William Szekspir, Hamlet

      wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior

      Juliusz Słowacki, Lilla Weneda

      Cyprian Kamil Norwid, Bema pamięci żałobny rapsod, Fortepian Szopena, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty)

      realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, Ojciec Goriot lub Charles Dickens, Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol, Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert, Pani Bovary)

      Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa

      Franz Kafka, Proces (fragmenty)

      Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata

      Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy

      Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu Sklepy cynamonowe

      Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa

      Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie

      Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku

      Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania

      wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze)

      wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

      Lektura uzupełniająca

      W każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach, na przykład:

      Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty)

      Tomasz Morus, Utopia (fragmenty)

      Pedro Calderon de la Barca, Życie snem

      Wolter, Kandyd (fragmenty)

      Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty)

      wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, Stara baśń, Victor Hugo, Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty)

      Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima)

      Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat

      Gabriela Zapolska, Moralność pani Dulskiej

      Gustaw Herling-Grudziński, Wieża

      Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy

      Bohumil Hrabal – wybrane opowiadania

      Wiesław Myśliwski, Widnokrąg

      Julian Stryjkowski, Austeria

      Umberto Eco, Imię róży

      wybrane wiersze poetów polskich i obcych

      wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku

      wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku

      lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

     • Zalecane dzieła teatralne i filmowe

      Zalecane dzieła teatralne i filmowe

      Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;

      Amadeusz, reż. Miloš Forman;

      Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski, wybrane filmy z cyklu;

      Dziady, reż. Konrad Swinarski;

      Elektra, reż. Piotr Chołodziński;

      Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;

      Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;

      Kordian, reż. Jerzy Englert;

      Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza, reż. Tadeusz Konwicki;

      Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;

      Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński;

      Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;

      Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak;

      Rewizor, reż. Jerzy Gruza;

      Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;

      Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;

      Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;

      Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;

      Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;

      Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;

      Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.

     • Teksty polecane do samokształcenia

      Teksty polecane do samokształcenia

      Słownik 100 tysięcy potrzebnych słów, red. Jerzy Bralczyk

      Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej

      Człowiek Grecji, red. Jean-Pierre Vernant

      Człowiek renesansu, red. Eugenio Garin

      Umberto Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu

      Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie

      Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. Katarzyna Kłosińska

      Johan Huizinga, Jesień średniowiecza

      Jacques Le Goff, Człowiek średniowiecza

      Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury

      Jacek Kowalski, Niezbędnik Sarmaty

      Tadeusz Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty

      Jan Miodek, Słownik ojczyzny polszczyzny

      Anna Nasiłowska, Literatura okresu przejściowego 1975–1996

      Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Barbara Parniewska, Ewa Popiel-Popiołek, Halina Ulińska, Film w szkolnej edukacji humanistycznej

      Maria Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany

      Popularna encyklopedia mass mediów, pod red. J. Skrzypczaka

      Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, red. Edyta Bańkowska i Agnieszka Mikołajczuk

      Zbigniew Raszewski, Krótka historia teatru polskiego

      Teresa Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje

      Stanisław Stabryła, Starożytna Grecja

      Anna Świderkówna, Hellenika. Wizerunek epoki od Aleksandra do Augusta; Rozmowy o Biblii

      Wielka encyklopedia Polski, t. 1. i 2.

      Władysław Tatarkiewicz, Historia filozofii; Dzieje sześciu pojęć; Droga przez estetykę

      Mieczysław Tomaszewski, Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje

      Lidia Winniczuk, Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu