• Dzień Komisji Edukacji Narodowej
    • Dzień Komisji Edukacji Narodowej

    • 15.10.2020
    • W dniu 15 września 2020 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z powodu sytuacji epidemicznej w apelu wzięli udział pojedynczy przedstawiciele każdej z klas, Samorządu Uczniowskiego i Grona Pedagogicznego. W części oficjalnej wystąpili Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego Pani Agata Pallasch i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maksymilian Kaletka. Podczas części nieoficjalnej uroczystości zostały rozdane nagrody przyznawane nauczycielom co roku przez ogół uczniów Szkoły w 11 nominacjach. Uroczystość i głosowanie wśród uczniów zostały zorganizowane przez uczniów klas 2c i 2d.

   • Ślubowanie klas pierwszych
    • Ślubowanie klas pierwszych

    • 15.10.2020
    • 12.10.2020 był wyjątkowym dniem dla naszych pierwszoklasistów. Tego dnia miało bowiem miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych, dzięki któremu stali się oni oficjalnie pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności. W tym roku wyjątkowo odbyło się ono na dziedzińcu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie powitano przybyłych gości: Pana Jana Engelgarda – Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Panią Agatę Pallasch – dyrektora XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta, oraz Maksymiliana Kaletkę - przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Po przemówieniach gości Pani Dyrektor Agata Pallasch uroczyście wręczyła złote znaczki osobom zasłużonym dla szkoły oraz jednorazowe stypendia naukowe dla uczniów z najwyższą średnią ocen. Kolejną część uroczystości stanowiło przekazanie sztandaru przez poczet sztandarowy młodszemu rocznikowi szkoły oraz najbardziej wyczekiwany moment – ślubowanie pierwszych klas. Po złożeniu przez reprezentantów klas przysięgi i odczytaniu fragmentu utworu Elizy Orzeszkowej „Gloria victis”, uczniowie klasy IA, IC i IOPCA wraz z wychowawcami złożyli kwiaty pod pomnikiem Romualda Traugutta. Po uroczystości klasy ID oraz IOPCB w imieniu całej społeczności szkolnej złożyły również kwiaty pod Krzyżem Traugutta, a IB w celi patrona. Mamy nadzieję, że ten dzień zapisze się w pamięci naszych pierwszaków na długo i będzie on symbolicznym początkiem ich wspaniałej przygody z XLV Liceum.

   • Cmentarz żydowski
    • Cmentarz żydowski

    • 01.10.2020
    • Nasza szkoła leży w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego, a wybudowano ją na dawnych terenach getta, Jesteśmy winni pamięć temu narodowi, który do końca walczył o swoją wolność, a także o wolność Polski. Systematycznie więc odwiedzamy groby zmarłych na cmentarzu, a 30 września dodatkowo odwiedziliśmy  Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków w Warszawie  przy ulicy Gibalskiego 21.  Na dawnym stadionie SKRY podczas wojny rozstrzelano i pochowano ponad siedem tysięcy osób, Żydów i Polaków. Cześć ich pamięci

   • Europejski Dzień Języków
    • Europejski Dzień Języków

    • 28.09.2020
    • Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską. Z tej okazji, 25 września, nauczyciele tworzący Zespół Języków Obcych przygotowali dla swoich uczniów wyjątkowe lekcje języków obcych. Były one bardzo różnorodne, opierały się na działaniach i zadaniach kreatywnych. Powstawały plakaty, gazetki ścienne, korzystano z platform edukacyjnych i aplikacji, grano i bawiono się. Przy tej okazji warto podkreślić, że uczenie się języków obcych przyczynia się do przełamywania barier osobistych i narodowych. Na przykład uczniowie klasy 2 d rozpoczęli udział w projekcie etwinning i we współpracy ze szkołami z Portugalii, Rumunii, Jordanii oraz Chorwacji tworzyli plakaty promujące naukę języków obcych. To był wyjątkowy dzień!

   • Cmentarz ewangelicko-augsburski
    • Cmentarz ewangelicko-augsburski

    • 24.09.2020
    • Gdzie najlepiej opowiedzieć o zwyczajach i kulturze jakiejś społeczności? Oczywiście, na cmentarzach. 22 września przy przepięknej pogodzie grupka osób z IIag poznawała magiczną przestrzeń w środku Warszawy czyli  cmentarz ewangelicko-augsburski  i cmentarz ewangelicko- reformowany założone na Woli pod koniec XVIII wieku.  Spoczywa tu wiele znanych ludzi, jest tu też grób naszego byłego nauczyciela p. Janusza Sukiennickiego , a także dyrektorki zaprzyjaźnionej szkoły p. Bożeny Krysztoforskiej, przy których zapaliliśmy znicze.

   • Pierwsza akcja szkolnego wolontariatu zakończona sukcesem!
    • Pierwsza akcja szkolnego wolontariatu zakończona sukcesem!

    • 24.09.2020
    • Pierwsza, w tym roku szkolnym akcja szkolnego wolontariatu zakończyła się w miniony poniedziałek - 21 września. Była to coroczna zbiórka artykułów szkolnych dla podopiecznych Fundacji „Świat na Tak”, z którą od wielu lat współpracujemy. 

     Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy!

   • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020
    • SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020

    • 23.09.2020
    • Tegoroczna 27 edycja akcji „Sprzątanie świata – Polska 2020” przebiegła pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. W miniony weekend uczniowie ruszyli posprzątać swój kawałek ziemi - tereny wokół szkoły, okoliczne skwery i parki.

     Akcja "Sprzątanie świata" wpisuje się w projekt dzielnicowy "EKO z Twoją Wolą"

   • EKO z Twoją Wolą
    • EKO z Twoją Wolą

    • 28.10.2020
    • Od września 2020 r. nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez szkoły ponadpodstawowe Dzielnicy Wola.

     Celem realizowanego projektu jest popularyzacja szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczności szkolnej poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej) oraz na jakość otaczającego środowiska (m.in. w związku z obszarami: gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu, procesami ekosystemowymi).

   • Cerkiew
    • Cerkiew

    • 18.09.2020
    • Po kilku latach przerwy odnowiliśmy kontakty z cerkwią prawosławną na Woli. Spotkanie klas 2Eg, 1OPCb i kilkorga uczniów z innych klas z ks. Pawłem odbyło się (z racji remontu) w dolnej cerkwi, za to pięknie ozdobionej freskami Jerzego Nowosielskiego Po sympatycznym i pouczającym spotkaniu udaliśmy się na zwiedzanie cmentarza; przede wszystkim udaliśmy się do grobu prezydenta Starynkiewicza, Później odwiedziliśmy kwatery ukraińskich żołnierzy, do pomnika upamiętniającego głód na Ukrainie, do wyróżniających się grobów staroobrzędowców itd  Letnia pogoda sprzyjała zwiedzaniu.

   • "Uwaga ulica"
    • "Uwaga ulica"

    • 17.09.2020
    • W dn. 16-17. 09 odbyły się warsztaty profilaktyki zagrożeń "Uwaga ulica" dla uczniów klas I. Celem warsztatów było wsparcie edukacji i promocji zdrowia z zakresu zapobiegania sytuacjom mogącym powodować zagrożenia urazami oraz wypadkami komunikacyjnymi, z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej.

   • Wycieczka do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej
    • Wycieczka do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

    • 17.09.2020
    • W dniach 7-8.09. uczniowie klas I udali się ze swoimi wychowawcami do Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Wśród więźniów X Pawilonu był nasz patron - Romuald Traugutt. Z pomocą adiunkta muzealnego, pana Michała Cieślaka młodzież przeszła śladami ostatnich chwil życia dyktatora powstania styczniowego - od celi, przez stoki twierdzy, aż do miejsca stracenia, znajdującym się w dzisiejszym parku Jego imienia.

   • Wycieczka na Powązki
    • Wycieczka na Powązki

    • 11.09.2020
    • 8 września klasy OPC po zakupieniu pięknej wiązanki, poszły ją złożyć na grobie córki Traugutta. Przy okazji oddali hołd innym wielkim Polakom. Pobyt nasz na Powązkach zbiegł się akurat z  rocznicą mianowania Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego przez gen. Waleriana Czumę na Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy, więc już kilka godzin przed uroczystością oddaliśmy mu hołd.To była bardzo pouczająca wycieczka.

   • Szlakiem Traugutta
    • Szlakiem Traugutta

    • 11.09.2020
    • W jaki sposób najwięcej dowiedzieć się o swoim Patronie? Może być wykład, prezentacja, ale najbardziej przemawia wycieczka. Stanąć w miejscu domu, w którym mieszkał Traugutt w Warszawie, przejść taką trasę, którą on przemierzał wielokrotnie, to naprawdę niezwykłe przeżycie. Wszystkie klasy pierwsze- jak co roku- przeszły warszawskim szlakiem Traugutta. Taka wspólna kilkugodzinna wędrówka pomogła też ogromnie klasom zintegrować się.

   • Narodowe Czytanie 2020
    • Narodowe Czytanie 2020

    • 07.09.2020
    • Narodowe Czytanie to akcja zachęcająca do czytania klasyków polskiej literatury, której patronuje para prezydencka.W dn. 05.09. przedstawiciele naszej szkoły wzięli czynny udział w odczycie trzech aktów "Balladyny" Juliusza Słowackiego w murach Muzeum Niepodległości. "Balladyna" była lekturą dziewiątej odsłony wydarzenia.

   • Szkoła demokracji!
    • Szkoła demokracji!

    • 03.09.2020
    • Dzięki intensywnej pracy Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Demokracji poświadczający, że szkoła spełnia wszystkie kryteria do rozwoju społecznej aktywności, samorządności uczniowskiej i praktycznej edukacji obywatelskiej.

     Gratulujemy!

   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    • 03.09.2020
    • 01 września 2020 r., po blisko półrocznej przerwie w bezpośrednich kontaktach, z radością rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021.

     Mimo wielu towarzyszącym nam obawom, związanym z zagrożeniem epidemicznym w warunkach pracy stacjonarnej życzymy całej społeczności szkolnej by ten okres radości ze stacjonarnego trybu nauki był jak najdłuższy przy pełnej współpracy nas wszystkich.

   • Praca szkoły od 01.09.2020 r.
   • Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021
   • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

    • 25.08.2020
    • Szanowni Państwo,

     zamieszczamy harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2020 r. dla poszczególnych oddziałów. Uczniowie powinni mieć ze sobą maseczki zakrywające nos i usta.

      

     Klasy:

     1A - 1B - 1C - 1D  godzina 9:00 - wejście przy sali gimnastycznej, od ul. Okopowej

     (sala gimnastyczna - po przedstawieniu dyrekcji i wychowawców, spotkania w wyznaczonych salach 44, 49, 57,18)

      

     1OPCa - godzina 9:00, sala 41 - wejście główne

     1OPCb - godzina 9:00, sala 42 - wejście główne

      

     3A godzina 8:30, sala 36 - wejście przez szatnię

     3B godzina 8:30, sala 18  - wejście główne

     3C godzina 8:30, sala 55 - wejście główne

      

     2A godzina 10:00, sala 58 - wejście przy sali gimnastycznej, od ul. Okopowej

     2B godzina 10:00, sala 33 - wejście przez szatnię

     2C godzina 10:00, sala 22 - wejście przez szatnię

     2D godzina 10:00, sala 50 - wejście główne

     2E godzina 10:00, sala 54 - wejście przy sali gimnastycznej, od ul. Okopowej

      

     2AG godzina 11:00, sala 35 - wejście przez szatnię

     2BG godzina 11:00, sala 51 - wejście główne

     2CG godzina 11:00, sala 43 - wejście przez szatnię

     2DG godzina 11:00, sala 53 - wejście przy sali gimnastycznej, od ul. Okopowej

     2EG godzina 11:00, sala 34 - wejście przez szatnię

      

     Prosimy o niegromadzenie się oraz zachowanie dystasu społecznego.

     Dla wspólnego bezpieczeństwo prosimy o założenie maseczki zakrywającej nos i usta.

   • Podręczniki na rok szkolny 2020/2021