• Cmentarz Prawosławny
    • Cmentarz Prawosławny

    • 21.10.2020
    • Wraz z Zespołem Szkół Stenotypii i Języków Obcych na Ogrodowej kilkoro uczniów z klasy IIAg wybrało się tuż przed zdalnym nauczaniem  do cerkwi  św. Jana Klimaka na Woli i cmentarz prawosławny. Jak zwykle, przemiły ks. Paweł, opowiedział nam o zwyczajach i kulturze prawosławnej.  Na cmentarzu prawosławnym na Woli zachowało się kilkaset pomników nagrobnych o znacznej wartości artystycznej.  W centralnej części cmentarza znajduje się odsłonięty w 2009 pomnik ofiar wielkiego głodu na Ukrainie dłuta Gennadija Jerszowa  Istnieje na nim również kwatera staroobrzędowców (raskolników), a w zachodniej części nekropolii wytyczono kwaterę dla budowniczych Pałacu Kultury i Nauki.  Ta wycieczka była niezwykłym doświadczeniem. 

   • Cmentarz Wojskowy na Powązkach
    • Cmentarz Wojskowy na Powązkach

    • 21.10.2020
    • Cmentarz Wojskowy na Powązkach jest naszej szkole szczególnie bliski, ponieważ tam właśnie jest kwatera Powstańców Styczniowych, tam też spoczywa prawnuk Romualda Traugutta. Z grupą osób klas drugich zdążyliśmy odwiedzić ten cmentarz i zapalić znicze kilka dni przed wejściem Warszawy do czerwonej strefy z racji pandemii koronawirusa.

   • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
    • Dzień Komisji Edukacji Narodowej

    • 15.10.2020
    • W dniu 15 września 2020 roku odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z powodu sytuacji epidemicznej w apelu wzięli udział pojedynczy przedstawiciele każdej z klas, Samorządu Uczniowskiego i Grona Pedagogicznego. W części oficjalnej wystąpili Dyrektor XLV Liceum Ogólnokształcącego Pani Agata Pallasch i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maksymilian Kaletka. Podczas części nieoficjalnej uroczystości zostały rozdane nagrody przyznawane nauczycielom co roku przez ogół uczniów Szkoły w 11 nominacjach. Uroczystość i głosowanie wśród uczniów zostały zorganizowane przez uczniów klas 2c i 2d.

   • Ślubowanie klas pierwszych
    • Ślubowanie klas pierwszych

    • 15.10.2020
    • 12.10.2020 był wyjątkowym dniem dla naszych pierwszoklasistów. Tego dnia miało bowiem miejsce uroczyste ślubowanie klas pierwszych, dzięki któremu stali się oni oficjalnie pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności. W tym roku wyjątkowo odbyło się ono na dziedzińcu Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie powitano przybyłych gości: Pana Jana Engelgarda – Kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Panią Agatę Pallasch – dyrektora XLV Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta, oraz Maksymiliana Kaletkę - przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Po przemówieniach gości Pani Dyrektor Agata Pallasch uroczyście wręczyła złote znaczki osobom zasłużonym dla szkoły oraz jednorazowe stypendia naukowe dla uczniów z najwyższą średnią ocen. Kolejną część uroczystości stanowiło przekazanie sztandaru przez poczet sztandarowy młodszemu rocznikowi szkoły oraz najbardziej wyczekiwany moment – ślubowanie pierwszych klas. Po złożeniu przez reprezentantów klas przysięgi i odczytaniu fragmentu utworu Elizy Orzeszkowej „Gloria victis”, uczniowie klasy IA, IC i IOPCA wraz z wychowawcami złożyli kwiaty pod pomnikiem Romualda Traugutta. Po uroczystości klasy ID oraz IOPCB w imieniu całej społeczności szkolnej złożyły również kwiaty pod Krzyżem Traugutta, a IB w celi patrona. Mamy nadzieję, że ten dzień zapisze się w pamięci naszych pierwszaków na długo i będzie on symbolicznym początkiem ich wspaniałej przygody z XLV Liceum.

   • Cmentarz żydowski
    • Cmentarz żydowski

    • 01.10.2020
    • Nasza szkoła leży w sąsiedztwie cmentarza żydowskiego, a wybudowano ją na dawnych terenach getta, Jesteśmy winni pamięć temu narodowi, który do końca walczył o swoją wolność, a także o wolność Polski. Systematycznie więc odwiedzamy groby zmarłych na cmentarzu, a 30 września dodatkowo odwiedziliśmy  Pomnik Wspólnego Męczeństwa Żydów i Polaków w Warszawie  przy ulicy Gibalskiego 21.  Na dawnym stadionie SKRY podczas wojny rozstrzelano i pochowano ponad siedem tysięcy osób, Żydów i Polaków. Cześć ich pamięci

   • EKO z Twoją Wolą
    • EKO z Twoją Wolą

    • 28.10.2020
    • Od września 2020 r. nasza szkoła bierze udział w projekcie realizowanym przez szkoły ponadpodstawowe Dzielnicy Wola.

     Celem realizowanego projektu jest popularyzacja szeroko rozumianej edukacji ekologicznej. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczności szkolnej poprzez promowanie zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju jest jednym z najistotniejszych czynników pozytywnie wpływających na aktualny i przyszły stan zasobów naturalnych (m.in. powietrza, wody, gleby, różnorodności biologicznej) oraz na jakość otaczającego środowiska (m.in. w związku z obszarami: gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej, adaptacji do zachodzących zmian klimatu, procesami ekosystemowymi).