• Nasze działania

    •  

     Z uwagi na ograniczony czas pracy doradcy zawodowego  i dużą liczbę uczniów w szkole, do owocnej realizacji zagadnień z zakresu doradztwa zawodowego konieczna jest współpraca doradcy z innymi nauczycielami, którzy w ramach lekcji przedmiotowych (w miarę możliwości) mogliby realizować tematykę doradczą. Współpraca powinna polegać również na prowadzeniu konsultacji, korzystaniu z materiałów, scenariuszy zajęć  pozyskiwanych przez  koordynatora doradztwa zawodowego.

     Udział uczniów w wykładach i warsztatach w czasie Festiwalu Nauki, poznawanie specyfiki różnych kierunków akademickich, zdobywanie wiedzy na temat zawodów. Angażowanie uczniów w działalność szkolnego wolontariatu. Współpraca z organizacjami, fundacjami, działającymi na rzecz innych osób.

     Zadania, w realizacji których może nastąpić współpraca:

     ZADANIE

     LEKCJA PRZEDMIOTOWA

     REALIZUJĄCY

     Redagowanie dokumentów aplikacyjnych

     Podstawy przedsiębiorczości

     Informatyka

     Nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości, informatyki

     Funkcjonowanie rynku pracy, mechanizmy rynku pracy, bezrobocie

      WOS, podstawy przedsiębiorczości

     Nauczyciele: WOS, podstaw przedsiębiorczości

      

     Informacja zawodowa: pozyskiwanie  i korzystanie z informacji

     Informatyka, zajęcia w bibliotece

     Nauczyciele informatyki, nauczyciele biblioteki

      

     Samozatrudnienie, biznes plan, procedura rejestracyjna, uproszczone formy ewidencji,

     Podstawy przedsiębiorczości

     Nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości

     Prawo pracy

      podstawy przedsiębiorczości

     Nauczyciel:  podstaw przedsiębiorczości

     Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, np. umiejętność radzenia sobie ze stresem

     godzina z wychowawcą

     Pedagog szkoły, wychowawca klasy

      

      

     Praca i kształcenie w UE

     WOS, Podstawy przedsiębiorczości

     Nauczyciele: WOS, podstaw przedsiębiorczości

     Aktywne metody poszukiwania pracy

     Podstawy przedsiębiorczości,

      godzina z wychowawcą

     Nauczyciele: podstaw przedsiębiorczości, wychowawca klasy

     Autoprezentacja

     Zajęcia z pedagogiem, godzina z wychowawcą

     Pedagog szkoły, wychowawca klasy

     Samopoznanie, budowanie poczucia własnej wartości,  integracja klasy

     Zajęcia z pedagogiem, godzina z wychowawcą

     Pedagog szkoły, wychowawca klasy

      

     Wycieczki do zakładów pracy, na uczelnie wyższe, na targi pracy

     Zajęcia z wychowawcą

     Wychowawca klasy

      

      

     Organizacja Dnia Przedsiębiorczości

     Podstawy przedsiębiorczości

     Informatyka

     Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości,  nformatyki

     Pomoc w wyborze kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej uczniom, którzy wymagają specjalistycznego wsparcia, np. ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia, poziomu intelektualnego.

     Pedagog szkolny, kierowanie do MCK

     Pedagog szkoły

     Gromadzenie i aktualizacja informacji z zakresu doradztwa

     Zajęcia w bibliotece, informatyka

     Bibliotekarze, nauczyciele informatyki