• Wycieczka integracyjna w OPCa
    • Wycieczka integracyjna w OPCa

    • 26.03.2022
    • Nieco inną trasą udała się na wycieczkę integracyjną 23 marca klasa I OPCa. Udało nam się zdążyć na zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza w samo południe. Będąc na Placu Piłsudskiego poznaliśmy nie tylko historię Grobu Nieznanego Żołnierza, ale również wydarzenie związane z Janem Pawłem II i jego proroczymi słowami o upadku komunizmu, a także to jak wielkim człowiekiem dla Polski był kardynał Stefan  Wyszyński.Poznaliśmy ulicę Krakowskie Przedmieście i historie niektórych pomników. Na Placu Zamkowym wspominaliśmy czasy Zygmunta III Wazy i historię Zamku Królewskiego. Po obejrzeniu  Rynku Starego Miasta udaliśmy się do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, gdzie przepiękną naukę w języku ukraińskim wygłosił uczniom o. grzegorz - bazyliain. 

   • Akcja integracja OPCb
    • Akcja integracja OPCb

    • 21.03.2022
    • W kolejnym dniu integracji nasze nowe koleżanki i nowi koledzy uczestniczyli w warsztatach, które poprowadzone zostały przez pedagoga i psychologa szkolnego. Warsztaty te pozwalają kreować pozytywne relacje uczeń-uczeń oraz uczniowie-wychowawca. Stanowią atrakcyjne urozmaicenie zajęć szkolnych i sprzyjają tworzeniu wzajemnej pomocy i motywacji. Spotkania w ramach integracji niwelują również napięcia, które mogą pojawić się w sytuacjach stresowych oraz uczą efektywniejszej komunikacji.

     W tych wszystkich zajęciach biorą udział również uczniowie klas drugich, dla których język ukraiński jest językiem ojczystym ale biegle posługują się już językiem polskim.

     Czy było ciekawie? ...tak

     Czy było zabawnie? ...tak

     Czy nawiązaliśmy relacje? ...jak najbardziej tak!

   • Wycieczka po Warszawie - integracja OPC b
    • Wycieczka po Warszawie - integracja OPC b

    • 21.03.2022
    • W ramach integracji nowych uczniów z Ukrainy poszliśmy 16 marca na wycieczkę po Warszawie. Zaczęliśmy od Grobu Nieznanego Żołnierza i krzyża upamiętniającego prorocze słowa Jana Pawła II na Placu Piłsudskiego. Potem był spacer Krakowskim Przedmieściem i niespodzianka w cukierni. Stare Miasto zwiedzaliśmy z nadzieją, że pamięci nie można wymazać. Wróg nie odebrał nam siły odbudowy zniszczonej Warszawy. Po przypomnieniu sobie historii powstania warszawskiego przy pomniku, udaliśmy się do cerkwi Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, gdzie ojciec Bazylianin rodem z Ukrainy wygłosił miłą naukę w ich języku.

   • Lekcja muzealna na Pawiaku
    • Lekcja muzealna na Pawiaku

    • 13.03.2022
    • Uczniowie klasy 3e uczestniczyli w lekcji muzealnej zorganizowanej przez Fundację Art Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie pod tytułem „Byłeś jak wielkie, stare drzewo...”. Podczas zajęć młodzież nie tylko poznała historię Więzienia na Pawiaku lecz również poznała wartość poezji okresu II wojny światowej poprzez utwory najwybitniejszych przedstawicieli tego czasu tj. Baczyński czy Gajcy. Oprócz tych wielkich nazwisk uczniowie poznali poezję „zwykłych” poetów z warszawskiego Pawiaka.

   • Dzień jedności z Ukrainą
    • Dzień jedności z Ukrainą

    • 13.03.2022
    • 04 marca w naszej szkole odbył się kiermasz wypieków zorganizowany przez Julię, naszą Młodzieżową Radną Dzielnicy Wola.Za symboliczną kwotę, można było kupić przeróżne ciasta i babeczki. Wypieki sprzedawane były na przerwach, a było w czym wybierać.

     Rodzice, uczniowie i nauczyciele aktywnie zaangażowali się w przygotowanie kiermaszu: upiekli ciasta, a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pomagali je sprzedawać. Akcja odniosła ogromny sukces. Nauczyciele, pracownicy i uczniowie z chęcią kupowali słodkości.Dochód ze sprzedaży oraz środki finansowe zgromadzone podczas zbiórki (w dniach 28.02 -03.03) przeznaczony zostanie w całości na pomoc Ukrainie.

     Instytucję docelową wskażą uczniowie pochodzenia ukraińskiego naszej szkoły wraz z rodzicami. 🇺🇦Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy skusili się na kawałek ciasta - zarówno nauczycielom, pracownikom, jak i uczniom!

     Dziękujemy również całej społeczności szkolnej: RODZICOM, UCZNIOM, NAUCZYCIELOM ORAZ PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI I OBSŁUGI za okazaną pomoc finansową, wsparcie i serce w tym niezwykle trudnym czasie.

   • Dary dla Ukrainy
    • Dary dla Ukrainy

    • 13.03.2022
    • Od poniedziałku do środy społeczność szkolna XLV LO aktywnie zaangażowała się w organizację pomocy dla mieszkańców Ukrainy.

     Zbieraliśmy żywność długoterminową, środki czystości, kosmetyki, środki opatrunkowe i karmę dla zwierząt.

     💙💛 01 marca 2022 r. część darów przekazaliśmy na rzecz uchodźców z Ukrainy, pani Joannie Fabisiak prezes Fundacji Świat na Tak. Były to głównie dary dla matek z dziećmi, w tym pieluchy, żywność dla dzieci, środki higieny, ręczniki, koce.

     💙💛 02 marca 2022 r. pozostałą część (tj. żywność długoterminową, telefony komórkowe, power banki i wiele innych rzeczy) przekazaliśmy do szkoły w Wynnykach na Ukrainie.

     https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=404949311432645&id=100057527376808

     Drodzy Rodzice! ❤️ Drodzy Uczniowie! ❤️ Drodzy Nauczyciele! ❤️DZIĘKUJEMY❤️

   • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
    • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

    • 10.03.2022
    • Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe na ziemiach polskich w latach 1944/1945 – 1956  – to tytuł wystawy zewnętrznej, opracowanej przez historyków Instytutu Pamięci Narodowej, umieszczonej na ogrodzeniu naszej szkoły od strony ulicy Okopowej. Jest wyrazem hołdu oddanego najmłodszym organizatorom polskiego podziemia niepodległościowego, zapomnianego Ogniwa w walkach niepodległościowych. Wystawa ma na celu przypomnieć naszym Uczniom, także mieszkańcom Warszawy, o święcie państwowym ustanowionym 3 lutego 2011 roku przez Sejm Rzeczypospolitej – Narodowym Dniu Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. To forma nawiązania do historii walk z narzuconą Polsce zależnością państwową od Związku Sowieckiego w czasie trwania wojny i po jej formalnym zakończeniu.  Wystawa obrazuje samorzutne powstawanie licznych organizacji młodzieżowych. Historycy szacują, że  powstały 972 związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków w wieku 14 -21 lat, organizacyjnie przygotowanych do działania. Zapoznanie się z tą historią skłania nas do refleksji, jak wielu młodych oraz ze starszego pokolenia - Polaków traktowało poważnie ideały i słowa przysięgi walki o wolną i niepodległą ojczyznę.

     Nawet wprowadzony przez władzę terror wśród ludności: masowe wyroki skazujące walczących w podziemiu na więzienie, tortury, powszechnie stosowana kara śmierci po swingowanych procesach, zakopywanie zwłok patriotów w nieznanych miejscach, bez należnego kultu, by pamięć po nich zaginęła, pozbawianie praw do kontynuowania nauki czy pracy za najmniejszy przejaw sprzeciwu władzy komunistycznej, liczne inwigilacje, donosicielstwo, łamanie kręgosłupów moralnych, wcielanie do służb bezpieczeństwa lub nakłanianie do współpracy – wszystko to nie zachwiało w narodzie patriotycznych dążeń wolnościowych i niepodległościowych.

      

   • Zajęcia laboratoryjne na WSIiZ
    • Zajęcia laboratoryjne na WSIiZ

    • 10.03.2022
    • Uczniowie klasy IIA i IIIA w piątek 25 lutego 2022 r. uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, pt. „Porównanie jakości miodów”.

     Celem warsztatów było zapoznanie słuchaczy z właściwościami i wartościami żywieniowymi miodów oraz ocena i porównanie wybranych wskaźników jakościowych miodów naturalnych i sztucznych.

     Uczniowie wykonali serie zadań. W pierwszym sprawdzali, w której probówce jest miód naturalny, a w której sztuczny (badanie za pomocą roztworu wodnego jodu- płynu Lugola). Potem doświadczalne sprawdzali kwasowość miodów za pomocą miareczkowania. Okazało się, że na kwasowość miodu jest zależna od jego rodzaju.

     Dzięki tym zajęciom uczniowie dowiedzieli się, że należy stosować miód w odpowiedniej temperaturze. Będą wiedzieli jak odróżnić miód naturalny od sztucznego i że miód jest zdrowy dla człowieka.