• W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej
    • W 80. rocznicę powstania Armii Krajowej

    • 21.02.2022
    • 14 lutego 1942 r.  gen. Władysław Sikorski, Naczelny Wódz, zadecydował o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Wynikało to z konieczności scalenia polskich oddziałów zbrojnych działających w konspiracji oraz podporządkowania ich rządowi Rzeczypospolitej Polskiej działającemu w Londynie. Armia Krajowa została uznana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie.

     „Po drodze” można dowiedzieć się więcej, np. przypomnieć fakty z historii… Dlatego proponujemy naszym Uczniom, także mieszkańcom osiedla okalającego naszą szkołę – wystawę zewnętrzną,  umieszczoną na ogrodzeniu szkoły.  Infografika ukazuje najważniejsze fakty związane z powstaniem Armii Krajowej: strukturę terenową, dowódców Sił Zbrojnych Polski Podziemnej, sabotaż i dywersję, oddziały harcerskie, udział kobiet w walce oraz uzbrojenie żołnierzy.

     Prezentowaną infografikę przygotowali pracownicy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie.

   • Zajęcia laboratoryjne na WSIiZ
    • Zajęcia laboratoryjne na WSIiZ

    • 10.03.2022
    • Uczniowie klasy IIA i IIIA w piątek 25 lutego 2022 r. uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, pt. „Porównanie jakości miodów”.

     Celem warsztatów było zapoznanie słuchaczy z właściwościami i wartościami żywieniowymi miodów oraz ocena i porównanie wybranych wskaźników jakościowych miodów naturalnych i sztucznych.

     Uczniowie wykonali serie zadań. W pierwszym sprawdzali, w której probówce jest miód naturalny, a w której sztuczny (badanie za pomocą roztworu wodnego jodu- płynu Lugola). Potem doświadczalne sprawdzali kwasowość miodów za pomocą miareczkowania. Okazało się, że na kwasowość miodu jest zależna od jego rodzaju.

     Dzięki tym zajęciom uczniowie dowiedzieli się, że należy stosować miód w odpowiedniej temperaturze. Będą wiedzieli jak odróżnić miód naturalny od sztucznego i że miód jest zdrowy dla człowieka.

   • Udział w Konferencji o Powstaniu Styczniowym w Muzeum Niepodległości
    • Udział w Konferencji o Powstaniu Styczniowym w Muzeum Niepodległości

    • 18.02.2022
    • W Muzeum Niepodległości w Warszawie odbyła się całodniowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Powstanie Styczniowe. Kraj i Litwa pogrążyły się w żałobie narodowej”.  Konferencja, która odbyła się z okazji  159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego,  była jednocześnie przypomnieniem i podkreśleniem wielkości tego  zrywu, podczas którego nasi przodkowie szli do walki z pieśnią na ustach: „I razem w ordynku pójdziem do ataku, Za Polskę i honor się bić, Bo taka natura jest w każdym Polaku, Bez wolności trudno mu żyć”. Wzięli w niej udział eksperci: historycy, literaturoznawcy, historycy sztuki, archeolodzy i varsavianiści. Kilkoro maturzystów naszej szkoły uczestniczyło w niej w roli słuchacza, a nauczycielka Elżbieta Kunowska wygłosiła 1 z referatów.

   • Pracownia informatyczna
   • Modernizacja pomieszczeń szkolnych
   • Modernizacja sali 50
   • Lekcja w Teatrze
    • Lekcja w Teatrze

    • 26.01.2022
    •      Zjadł wilk owieczkę, a potem oblizał się. Nie naśladujcie wilka, kochane dzieci. Nie poświęcajcie się dla morału.

         Z jakim archetypem kulturowym możemy utożsamiać postać wilka? Czego symbole jest kolor czerwony? A przede wszystkim, jak można w subtelny sposób mówić o przemijaniu? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczniowie klasy 3 B podczas spotkania organizowanego w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, w dniu 19.01.2022r.  Młodzież miała okazję obejrzeć przejmujący film ,,Chłopiec i wilk” w reżyserii Adrii Garcia i później wziąć udział w dyskusji.

   • Dzień Patrona
    • Dzień Patrona

    • 22.01.2022
    • 20-go oraz 21-go stycznia zakończyliśmy tydzień obchodów Patrona naszego Liceum - Romualda Traugutta wyjściem  do X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. W wydarzeniu tym uczestniczyli uczniowie klas 1a, 1b oraz 1c.  Uczniowie  uroczyście złożyli wieniec ku pamięci Patrona przy Krzyżu Traugutta. Następnie młodzież podzieliła się swoją wiedzą o życiu i działalności dyktatora powstania styczniowego oraz cytadeli Aleksandrowskiej. Uczniowie mieli również okazję odwiedzić Bramę Straceń, wnętrze cytadeli jak i również obejrzeć film o naszym Patronie. Młodzież złożyła także uroczyście wieniec przy pomniku Romualda Traugutta oraz w celi Traugutta w X Pawilonie. Uczniowie wrócili z wycieczki pełni zadumy i podziwu dla Patrona.

   • Pawiak
    • Pawiak

    • 21.01.2022
    • 17 stycznia 1943 roku odszedł z Warszawy pierwszy transport więźniów do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Lublin/Majdanek. Deportowano wówczas około 1500 osób, kobiety i mężczyzn, ofiary poprzedzających transport ulicznych łapanek oraz więźniów Pawiaka. Impulsem do fali masowych aresztowań był rozkaz szefa SS i policji Trzeciej Rzeszy Heinricha Himmlera, w którym czytamy między innymi: „Aresztowania muszą przyjąć rozmiary tak duże, aby (…) w ten sposób uzyskać widoczną poprawę sytuacji z bandami”. Tym ostatnim określeniem nazywano organizacje podziemne. Lekcja muzealna, na którą została zaproszona klasa IA w dniu 19 stycznia, a po niej zwiedzanie Pawiaka i terenów dawnego więzienia Serbia,  pomogła nam zrozumieć tamte straszne czasy okupacji.

   • Muzeum Jerzego Popiełuszki
    • Muzeum Jerzego Popiełuszki

    • 21.01.2022
    • Parafia św. Stanisława Kostki w Warszawie to nie tylko kościół, grób i Muzeum Błogosławionego Jerzego Popiełuszki, ale to lekcja historii o czasach Solidarności, to lekcja patriotyzmu i nauka o wolności.  Posługa duszpasterska ks. Jerzego, która przynosiła niezwykle szerokie owoce, traktowana była przez aparat władzy komunistycznej jako „polityczna”, jako rzekome zagrożenie ładu państwowego. Niezłomny kapłan został brutalnie zamordowany, ale pamięć o nim trwa. Kilkoro uczniów naszej szkoły 18 stycznia 2022 zwiedzając to miejsce przeżyło niezwykle cenną lekcję.

   • Projekt Transport 77: Przekazywać historię Zagłady w inny sposób
    • Projekt Transport 77: Przekazywać historię Zagłady w inny sposób

    • 16.01.2022
    • Uczniowie klasy 3b, Patrycja Wojnarowicz, Veronika Sarimsi, Rafał Ufniarski zaangażowali się w międzynarodowy projekt Transport 77.

     Transport 77 był ostatnim wielkim transportem z Drancy do Auschwitz. Wyruszył  31 lipca 1944 i przewiózł do obozu zagłady 1310 osób: mężczyzn, kobiety i dzieci…

     Założeniem projektu jest poszukiwanie przez uczniów w urzędach miast, bibliotekach, lokalnych archiwach dokumentów, fotografii, świadectw dotyczących historii danej osoby i jej rodziny, przeprowadzić wywiady ze świadkami, historykami, poszukać informacji w Internecie oraz zebrać zgromadzone informacje i napisać krótką biografię.

     Wraz z francuskimi rówieśnikami nasi uczniowie poszukują  informacji o Eliasie Rosengartenie, który przeżył transport 77. Uczniowie pracują pod opieką językową pani Grażyny Olejko - Kaźmierskiej – nauczycielki języka niemieckiego w naszej Szkole, pani Adriany Kunki – nauczycielki języka angielskiego, natomiast opiekę merytoryczną sprawuje nauczyciel historii, pan Michał Osypowicz.

      Jesteśmy już po pierwszym spotkaniu online z grupą uczniów z Francji, podczas którego zapoznaliśmy się i wymieniliśmy informacje o Eliasie Rosengartenie, które na chwilę obecną udało nam się zdobyć. Wyniki naszych poszukiwań zamieszczamy na portalu eTwinning.

   • Warsztaty dziennikarskie
    • Warsztaty dziennikarskie

    • 12.01.2022
    • Dzisiaj (10 stycznia) klasa 2B miała przyjemność uczestniczyć w zajęciach nt. pracy dziennikarza. Zajęcia poprowadził, zaproszony przez jednego z uczniów, znany dziennikarz sportowy Pan Jacek Kurowski, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział o swoim zawodzie. Na spotkaniu młodzież dowiedziała się m.in., jakie cechy powinien mieć dziennikarz, jak przeprowadzać dobre wywiady, jak traktować swojego rozmówcę. Ponadto gość udzielił wielu cennych wskazówek dotyczących pracy w zawodzie dziennikarza. Zwrócił uwagę na to, z jakimi trudnościami można się spotkać oraz, jak wielką można mieć satysfakcję, gdy zrobi się naprawdę dobry wywiad. Wiedzę tę uczniowie z pewnością wykorzystają przy pisaniu kolejnych artykułów.

   • Muzeum Narodowe
    • Muzeum Narodowe

    • 22.12.2021
    • Czy jest możliwe zwiedzenie całego Muzeum Narodowego w Warszawie  w ciągu 1,5 godziny? Tak, pod warunkiem, że robi się to pod okiem wspaniałego edukatora Muzeum, który potrafi zainteresować tylko wybranymi eksponatami w każdej z galerii. 21 grudnia 14-osobowa ekipa chętnych z naszej szkoły podczas lekcji w MNW "Wirtualne przeboje" została skutecznie zachęcona do tego aby w przyszłości samodzielnie często odwiedzać to Muzeum i niektórzy wyrazili taką wolę już w okresie świątecznym. "Haczyk został połknięty..." i o to chodziło.

   • Orła WRONA nie pokona - wykład
    • Orła WRONA nie pokona - wykład

    • 12.01.2022
    • 16 grudnia 2021 r. Uczniowie klasy 3e wysłuchałi wykładu Orła WRON-a nie pokona. Konspiracja młodzieżowa lat 80., wygłoszonego przez p. Marcina Łaszczyńskiego z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie, z okazji 40 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce.

     Uczniowie z zainteresowaniem, w zamyśleniu nad wydarzeniem mającym miejsce przed laty, aktywnie słuchali, analizowali fotografie z Narodowego Archiwum Cyfrowego, zachowując przy tym postawę godną poszanowania przekazywanych faktów historycznych.

   • Wolontariat
    • Wolontariat

    • 20.12.2021
    • Dnia 9 grudnia 2021 roku Wolontarisze naszej szkoły przekazali zebrane dary na Świąteczną Zbiórkę Żywności dla podopiecznych Fundacji Świat na Tak. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

   • Warsztaty literackie w Muzeum Więzienia Pawiak
    • Warsztaty literackie w Muzeum Więzienia Pawiak

    • 15.12.2021
    • W dniu 14.12.2021r. młodzież z klas: 3 ag, 3 bg oraz 3 eg  miała okazję uczestniczyć w warsztatach literackich w Muzeum Więzienia Pawiak. Uczniowie przysłuchiwali się historii tego miejsca, aby późnij mieć możliwość poznania sylwetek poetów z Pawiaka. Po części teoretycznej, dzielili się swoimi refleksjami na temat wrażeń po wysłuchaniu tekstów powstańców oraz podejmowali próby współczesnego odczytania liryków. 

   • Zapal Światło Wolności
    • Zapal Światło Wolności

    • 13.12.2021
    • W poniedziałek, 13 grudnia o godz. 19:30 w oknach domów, urzędów i instytucji publicznych rozbłysną świece na znak pamięci o ofiarach stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. Akcja nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także inni mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. W ramach inicjatywy można zapalić także wirtualne światło wolności na stronie IPN https://swiatlowolnosci.ipn.gov.pl/.

   • Podróż Pamięci - Majdanek
    • Podróż Pamięci - Majdanek

    • 14.12.2021
    • 9 grudnia 2021 r. spędziliśmy w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

     Uczestnicy wycieczki wzięli udział w zajęciach dydaktycznych wykorzystujących nagrania wypowiedzi byłych więźniów obozu. Poznali traumę i wartości w ujęciu Pani Danuty Brzosko-Mędryk; postawy i doświadczenia Pana Romualda Sztaby; marzenia i potrzeby więźniów w relacji Pana Andrzeja Nowosławskiego .... i wiele, wiele różnych historii z życia oraz postaw więźniów Majdanka.

     Mimo różnych losów wszyscy mięli podobne marzenia: PRZEŻYĆ!

     Druga grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach wykorzystujących aktywizujące metody pracy. Tutaj wykorzystano tekst źródłowy opracowany w formie komiksu „Chleb Wolnościowy", czyli historia obozu opowiedziana rysunkiem:

     „Bo chleb to było bogactwo"

     Wrażenia niesamowite. Serce się łamie... Słów brakuje.... Wyobraźnia nie nadąża... Opowiedzieć się nie da... Tam trzeba być, aby to poczuć.

     To prawdziwa Podróż Pamięci, którą zakończyliśmy złożeniem wieńca i zapaleniem zniczy... "ku pamięci" ... "ku przestrodze" ... w hołdzie dla zamordowanych.

   • Nastolatek w Samorządzie
    • Nastolatek w Samorządzie

    • 10.12.2021
    • Od 6. 21 do 8. 12 w naszej szkole odbyła się seria warsztatów Nastolatek w Samorządzie organizowanych przez Urząd Miasta Warszawy. W warsztatach wzięły udział wszystkie klasy pierwsze naszego liceum..Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o samorządzie terytorialnym i społeczeństwie obywatelskim oraz zachęcanie młodych ludzi do podejmowania aktywności lokalnej w swoim środowisku.

   • Zabierz głos, czyli o tym, jak zostać ekologicznym aktywistą
    • Zabierz głos, czyli o tym, jak zostać ekologicznym aktywistą

    • 06.12.2021
    • 6 grudnia klasy naszego liceum miały przyjemność wziąć udział w warsztatach jak zostać ekologicznym aktywistą. Warsztaty organizowane były przez Centrum ElektroEkologii w Cambridge Innovation Center. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się czym są elektrośmieci, jakie zagrożenia wiążą się z wyrzucaniem zużytego sprzętu do śmietnika i jak wygląda recykling elektrośmieci. Całą nabytą wiedzę przetworzyli w sesji design thinkingu, podczas której stworzyli kampanie promującą postawy proekologiczne.