• Konferencja dla opiekunów i wolontariuszy "Kultura popularna, jak ją oswoić?".
    • Konferencja dla opiekunów i wolontariuszy "Kultura popularna, jak ją oswoić?".

    • 08.04.2021
    • W piątek 26 marca w godz. 17.00-20.00 szkolni wolontariusze uczestniczyli w konferencji on-line „Kultura popularna, jak ją oswoić?” zorganizowanej przez Fundację Świat na Tak. Spotkanie było podzielone na trzy części: coś dla intelektu, coś dla ducha oraz coś dla ciała.

     Część pierwszą rozpoczął kulturoznawca, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny nauk humanistycznych, dziennikarz, ekspert od kultury młodzieżowej, autor polskiej definicji zjawiska „hip-hopu” - Mirosław Pęczak, który wygłosił wykład „Popkultura – hity i kity”. Następnie odbyło się spotkanie z wokalistą – p. Mikołajem Grudzińskim. Cześć druga była podzielona na dwa pokoje: 1 – przeznaczony dla wolontariuszy, na których czekał ks. Michał Gutkowski SJ, natomiast 2 – dla opiekunów, którzy spotkali się z ks. Bogusławem Jankowskim. Część trzecia konferencji również była podzielona na osobne pokoje: dla opiekunów, którzy słuchali wykładu prof. Mirosława Pęczaka „Popkultura w Polsce – triumf gustu ludowego” i dla wolontariuszy, na których czekały warsztaty filmowe „Jak zrobić komórką super film?” prowadzone przez p. Artura Szczęsnego.

     Na zakończenie każdej części na uczestników czekały konkursy z nagrodami. Jeden z nich wygrała nasza wolontariuszka – Aischa. Podczas konferencji mocno zaakcentowano, że WOLONTARIAT to nie jest FILANTROPIA, która pozwala nam oddawać jedynie to, co nam zbywa. Wolontariat to służba dla dobra innych, zatroskanie o los bliźniego, to dar z siebie.

   • Warsztaty pt. Antropolog all inclusive, czyli antropologia turystyki
    • Warsztaty pt. Antropolog all inclusive, czyli antropologia turystyki

    • 08.04.2021
    • Klas 1c w dniu 7 kwietnia 2021 uczestniczyła w warsztatach pt. Antropolog all inclusive, czyli antropologia turystyki przygotowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna współpracujące z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Zajęcia prowadziła Pani  Justyna Szymańska.

     Warsztaty były podzielone na dwie części. W pierwszej uczniowie dowiedzieli się co to jest etnologia, etnografia, antropologia kulturowa? Czym zajmują się te dziedziny oraz jak wygląda praca etnologa? Uczniowie poznając znaczenie pojęcia kultura, mieli możliwość poznać przykłady niuansów w różnicach kulturowych między Polską a Japonią.

     Druga część spotkania dotyczyła historii turystyki. Uczniowie dowiedzieli się, jak w ujęciu historycznym zmieniały się przyczyny i  formy turystyki oraz sposób podróżowania. Wspólnie szukali przyczyn współczesnego rozwoju turystyki.

     A wszystko to odbywało się w sposób aktywny – od burzy mózgów poprzez ankietę do aktywnej tablicy w zajęciach grupowych. Całość warsztatów przeplatana była bogato ilustrowaną prezentacją

   • Szkoła Dialogu 2020
   • Historia Muranowa i warsztaty.
    • Historia Muranowa i warsztaty.

    • 29.03.2021
    • Kościół św. Augustyna jest jednym z nielicznych kościołów w Warszawie ocalałych podczas wojny. Choć znajdował się w obszarze getta i został zamknięty, księża przez dłuższy czas przebywali tu i pomagali Żydom. Z chwilą likwidacji getta, w kościele utworzono magazyn w którym składowano mienie zrabowane Żydom, następnie kościół sprofanowano i przekształcono na stajnię. Rekolekcje w tym kościele to jednocześnie nauka historii. 23 marca- po konferencji w kościele- grupa chętnych zwiedzała jeszcze okoliczne miejsca na Muranowie. Drugiego dnia konferencja odbyła się w szkole i połączona była z warsztatami wolontariatu misyjnego.

   • Warsztaty ze studentami
    • Warsztaty ze studentami

    • 22.03.2021
    • W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele wychowania fizycznego nawiązali współpracę z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny. W skład organizacji wchodzi Program Stały ds. Zdrowia Publicznego, którego zadaniem jest propagowanie zdrowego odżywiania i edukacja społeczeństwa na temat zaburzeń odżywiania.

     W ramach lekcji, mających formę dyskusji, poruszane były tematy anoreksji, bulimii, ortoreksji, bigoreksji i jedzenia kompulsywnego. Wykorzystując prezentacje studenci przedstawili charakterystyczne cechy tych chorób z uwzględnieniem objawów, po których można je rozpoznać u bliskich czy znajomych, a także przekazali informacje o sposobach i miejscach pomocy.

     Drugim zagadnieniem poruszonym na lekcjach było szeroko pojęte zdrowe odżywianie. Wolontariusze przekazali uczniom wiedzę na temat komponowania zdrowych posiłków oraz informacje o wpływie na zdrowie najpopularniejszych diet – bezglutenowej, wegetariańskiej, wysokobiałkowej czy ketogennej. W związku z tym, że wiele osób sięga do nich w sposób nieprzemyślany, przedstawili ich realny wpływ na zdrowie.

     Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną lekcje odbywały się w formie zdalnej na lekcjach wychowania fizycznego. Zajęcia prowadzone były przez doświadczonych i przygotowanych edukatorów-studentów, a młodzież chętnie zadawała pytania związane z prezentacją.

      

   • Smutna wiadomość!
    • Smutna wiadomość!

    • 17.03.2021
    • Uprzejmie informujemy, że zmarł nasz były nauczyciel i przyjaciel młodzieży pan Witold Szypuła. W naszej szkole był nauczycielem edukacji dla bezpieczeństwa.

     Był człowiekiem z pasją, ogromną kulturą osobistą i poczuciem humoru. 

   • Antropologia wizualna – dlaczego kontekst to słowo klucz?
    • Antropologia wizualna – dlaczego kontekst to słowo klucz?

    • 16.03.2021
    • 16 marca uczniowie klasy 1b wzięli udział w warsztatach online zorganizowanych przez Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna we współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Edukator stowarzyszenia, pani Justyna Orlikowska zapewniła naszym uczniom aktywne zajęcia, połączone z krótką formą wykładową i pokazem multimedialnym. Młodzież poznała antropologiczną definicję kultury, dowiedziała się, czym jest antropologia kulturowa, a w szczególności antropologia wizualna.

     Przykładami tematów badań antropologii wizualnej okazały się być między innymi zdjęcia na Facebooku, murale, miejskie krajobrazy, gigantyczne reklamy zasłaniające elewacje budynków czy moda. Uczniowie mogli zrozumieć, w jaki sposób się ją bada, a także dlaczego podczas interpretacji materiału badawczego antropolodzy nieustannie odwołują się do kontekstów, w których funkcjonują badane przez nich obrazy.

   • Dzień Patronów roku 2021
    • Dzień Patronów roku 2021

    • 11.03.2021
    • Pod koniec minionego roku Sejm RP ustanowił Patronów 2021. Uhonorowano m.in. Stanisława Lema, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza, których setna rocznica urodzin przypada w tym roku oraz Cypriana Kamila Norwida w dwusetną rocznicę urodzin.

     Z tej okazji szkolny Klub Książki, przy współpracy z Samorządem Uczniowskim, w dniach 8-11 marca przygotował obchody Tygodnia Patronów 2021 roku.

     Uroczystości miały na celu przybliżenie sylwetek literackich poszczególnych poetów i pisarzy.

     W ramach obchodów została przygotowana wystawa online dedykowana  wydarzeniu. Każdemu Patronowi został poświęcony osobny fragment strony z odnośnikami do źródeł informacji dotyczących życia i twórczości, linki do rozmów, utworów muzycznych i ciekawostek. Na stronie można było znaleźć liczne zdjęcia, obrazy i grafiki Cypriana Kamila Norwida, audiobooki Stanisława Lema, interpretacje wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, czy Tadeusza Różewicza.

     Podczas spotkania online, które odbyło się 10 marca, Uczniowie z klas I i II oraz przedstawiciele Grona pedagogicznego przeczytali utwory bądź fragmenty literackie tegorocznych Patronów. Scenariusz Czytania literackiego był w dużej mierze oparty na utworach autobiograficznych, które w znacznym stopniu przybliżały postacie patronów 2021 roku.

     W cyklu wydarzeń towarzyszących mogliśmy wziąć również udział w seansie filmowym. Wyboru filmów dokonali uczniowie stowarzyszeni w szkolnym Klubie książki. Zaproponowano filmy dokumentalne m.in. „Norwid. Światło i mrok” czy „Autor Solaris” oraz fabularny „Głos z tamtego świata”, do którego scenariusz napisał Tadeusz Różewicz. Zaproszenie na koncert Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik pt. „Astronomia poety. Baczyński” udostępnionym na stronach Ninateki, było ostatnim zdarzeniem podsumowującym obchody Tygodnia Patronów 2021.

   • Wyniki konkursu wiedzy o Romualdzie Traugutcie
    • Wyniki konkursu wiedzy o Romualdzie Traugutcie

    • 11.03.2021
    • „Albowiem, według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko co pieści, wszystko, co raduje i jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał.” Eliza Orzeszkowa „Gloria victis” (o Romualdzie Traugutcie)

     8 lutego w godzinach popołudniowych uczniowie klas pierwszych i drugich mieli okazję do sprawdzenia swojej wiedzy w konkursie pt. ,,Romuald Traugutt - test wiedzy o życiu i działalności patrona szkoły”. Było to wydarzenie towarzyszące styczniowym obchodom Dnia Patrona w naszej szkole.

     Test wiedzy obejmował wiadomości i informacje przekazane i utrwalone podczas lekcji muzealnych online we wszystkich klasach pierwszych i drugich m.in. w lekcji historycznej na temat Romualda Traugutta, poprowadzonej przez p. Michała Cieślaka - adiunkta Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.

     Na uczniów z największą liczbą punktów czekały nagrody rzeczowe, a dla pozostałych osób biorących udział oceny z aktywności z historii.

     1 miejsce - Kacper z 2C

     2 miejsce - Dmytro z 1A

     3 miejsce - Matylda z 1A

     11 marca w holu głównym przy sztandarze naszego Liceum oraz przy pomniku Romualda Traugutta odbyła się uroczystość wręczenia laureatom nagród oraz dyplomów szkolnych. Zdarzenie odbyło się przy udziale Pana Michała Cieślaka, który wręczył uczestnikom dyplomy w imieniu Dyrektora Muzeum Cytadeli Warszawskiej.

     Zwycięzcom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
      

   • Próbne egzaminy maturalne z OKE
    • Próbne egzaminy maturalne z OKE

    • 04.03.2021
    • Od 03 marca trwają w naszej szkole testy diagnostyczne (próbne egzaminy maturalne) organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

     Przeprowadzenie testu diagnostycznego jest dobrowolne i odbywa się w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów).

     Diagnoza jest przeprowadzona z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego.

   • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
    • Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

    • 01.03.2021
    • 1. 03. 2021 uczniowie naszego Liceum zapalili znicze na grobie Jana Rodowicza „Anody”. Jan Rodowicz Anoda był żołnierzem „Szarych Szeregów” i AK. Walczył w powstaniu warszawskim w Batalionie „Zośka” przechodząc z nim cały szlak bojowy. Po wojnie ujawnił się i rozpoczął naukę na Politechnice, a potem studiował architekturę. Zaangażował się w ekshumację zwłok poległych w powstaniu swoich koleżanek i kolegów, dążył do zachowania pamięci o powstaniu. Jednak dla totalitaryzmu stalinowskiego niewygodna była pamięć o powstaniu, jaki sam „Anoda”. 24 XII 1948 roku Jan Rodowicz został aresztowany przez UB, a 7 I 1949 roku w niejasnych okolicznościach wypał z okna Urzędu Bezpieczeństwa i zginął. Dziś wiemy, że nie był to wypadek lecz mord. Pochowany został w tajemnicy, w bezimiennym grobie. Jego przyjaciele szybko odnaleźli ciało, dokonali ekshumacji i przenieśli do grobu rodzinnego Rodowiczów na Powązkach. Przez lata władza ludowa nie pozwalała na oficjalną pamięć o żołnierzu AK i „Szarych Szeregów”.

   • Eksperyment naukowy? To nie takie trudne! - zajęcia w BioCentrum Edukacji Naukowej
    • Eksperyment naukowy? To nie takie trudne! - zajęcia w BioCentrum Edukacji Naukowej

    • 25.02.2021
    •  

     Już po raz kolejny uczniowie naszego liceum uczestniczyli w Laboratorium BioCEN on-line. Tym razem 18 lutego – kl. 2ag oraz 25 lutego – kl. 1a. Zajęcia miały na celu udowodnić, że każdy może samodzielnie eksperymentować, nawet w domu. Uczniowie utrwalili wiedzę zdobytą w szkole nt. oddychania komórkowego, prawidłowego projektowania eksperymentu, przypomnieli sobie kolejne etapy planowania eksperymentu. Potem zajmowali się m.in. badaniem oddychania u drożdży, wpływem różnych czynników na ten proces. Zajęcia miały charakter eksperymentalno-pokazowy z elementami teorii.

   • Webinar dla wolontariuszy  "Siła pomocy, pomagając innym, pomagasz też sobie"  
    • Webinar dla wolontariuszy  "Siła pomocy, pomagając innym, pomagasz też sobie"  

    • 25.02.2021
    • 23 lutego przedstawiciele szkolnego wolontariatu uczestniczyli w kolejnym webinarze Fundacji Świat na Tak, tym razem prowadzonym przez p. Krzysztofa Świątka nt. "Siła pomocy, pomagając innym, pomagasz też sobie". Na spotkaniu uczestnicy rozmawiali m.in. o tym, jak widzą wolontariat w swoim życiu za 20 lat, czego oczekują od wolontariatu, czy i dlaczego warto pomagać...

   • XXIII Walentynkowy Integracyjny Bal Karnawałowy
    • XXIII Walentynkowy Integracyjny Bal Karnawałowy

    • 25.02.2021
    • 12 lutego już po raz 23 odbył się Integracyjny Bal Karnawałowy Fundacji „Świat na Tak”, w którym, jak co roku, uczestniczył szkolny wolontariat. Ze względu na pandemię zabawa odbyła się w wersji on-line. Nie zabrakło jednak żadnej z atrakcji, która towarzyszy balowi na żywo. Był Wodzirej, Animatorka Bajolandia Animacje dla Dzieci oraz DJ z firmy Zawodowi Wodzireje + Dj'e, Magik Maciej Piskorz, Formacja Taneczna Costa Latina Warszawa Bielany, tort oraz gwiazda wieczoru Dariusz Malejonek. Przemawiali również Prezes Fundacji p. Joanna Fabisiak oraz Prezydent m.st. Warszawy p. Rafał Trzaskowski. 

   • Jakimi metodami leczymy dziś raka? - seminarium online w BioCentrum Edukacji Naukowej
    • Jakimi metodami leczymy dziś raka? - seminarium online w BioCentrum Edukacji Naukowej

    • 08.02.2021
    • 5 lutego uczniowie kl. 3a (rozszerzający biologię i chemię) uczestniczyli w kolejnych zajęciach w BioCenie. Tym razem rozmawiali o tym, jak powstają nowotwory, jakie mają podłoże, dlaczego ich leczenie jest takie trudne i w końcu w jaki sposób nauka pomaga z nimi walczyć. To właśnie dzięki jej osiągnięciom, współczesna medycyna coraz częściej oferuje drugą szansę osobom dotkniętym tą chorobą.

      

   • Webinar dla wolontariuszy „Nasz mózg jest kłamczuchem, czyli o 7 nawykach optymalnego życia”
    • Webinar dla wolontariuszy „Nasz mózg jest kłamczuchem, czyli o 7 nawykach optymalnego życia”

    • 08.02.2021
    • 26 stycznia 2021 r. w godzinach popołudniowych uczniowie ze Szkolnego Koła Wolontariatu uczestniczyli w ogólnopolskim webinarium na temat zdrowego stylu życia. Organizatorem wydarzenia była Fundacja ,,Świat na TAK”. U większości uczestników zdrowy styl życia kojarzył się z niesmacznym jedzeniem, wyrzeczeniami, czymś, co jest przymusem, a nigdy przyjemnością, czymś, o czym wszyscy mówią, a nikt tego nie robi...

     Webinar poprowadziła psycholog p. Agata Koczowska – coach, trener optymalnego zdrowia, pasjonatka dobrej zabawy, smacznego jedzenia i świetnych ludzi. W sposób niezwykle interesujący opowiedziała o sobie, o tym, że lubi chodzić na spacery i jeść sernik oraz pokazywać innym jak to się ma do zdrowego stylu życia, a także jak ważną rolę w tej całej układance odgrywa cyfra 7.

   • Wykłady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
    • Wykłady Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego

    • 05.02.2021
    • „Do Słowackiego nie mam nic. Nawet szacunku”. „Mówisz, Adamie, żeś narodu wieszczem, a tak naprawdę jesteś zwykłym leszczem”. „Juliusz. Poeta niby polski, a jednak Słowacki” – to tylko łagodniejsze inwektywy, którymi nasi wieszcze romantyczni mogliby się pochwalić w stosunku do siebie – ale czy na pewno?! . O ich sporze i nie tylko uczniowie klas 1C, 2B i 2C mogli posłuchać podczas cyklu wykładów on-line, poprowadzonych przez doktorantki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w dniach 26.01. – 02.02. Na zajęciach uczniowie zgłębiali etos rycerski i cechy chanson de geste, odwołując się do ,,Pieśni o Rolandzie” czy ,,Dziejów Tristana i Izoldy”. Z kolei warsztaty z epoki ,,czucia i wiary” odnosiły się do romantycznego gustu poetów, antagonizmów wieszczy w ujęciu współczesnym oraz poruszanej tematyki śmierci i sposobu umierania w dziełach romantycznych.

      Czekamy na więcej takich literackich przygód!

   • Zajęcia online: Układ odpornościowy – szara eminencja zdrowia i choroby.
   • Dzień Patrona
    • Dzień Patrona

    • 01.02.2021
    • Dzień Patrona Szkoły to corocznie obchodzone przez nas uroczyście szkolne wydarzenie. W tym roku, z racji wyjątkowych warunków, przebiegło ono nieco inaczej niż zazwyczaj. 22.01 odbyło się online czytanie literackie, poświęcone wspomnieniom o powstańcach w literaturze. Nasi uczniowie mieli okazje przypomnieć sobie fragmenty utworów między innymi Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego, Felicjana Faleńskiego czy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Młodzież wspaniale przygotowała się do tego przedsięwzięcia i wprowadziła nas w refleksyjny nastrój. W kolejnych dniach nasi uczniowie będą mieli okazję uczestniczyć w lekcjach o Traugutcie prowadzonych przez Pana M. Cieślaka z Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Dodatkowo wychowawcy klas na godzinach wychowawczych w tym tygodniu podejmują tematy związane z patronem naszej szkoły. Po raz kolejny, mimo trudnych warunków, dzięki zaangażowaniu społeczności XLV LO  w przygotowanie obchodów Dnia Patrona Szkoły, dane nam było odbyć wyjątkową lekcję historii.

   • Rocznica powstania styczniowego
    • Rocznica powstania styczniowego

    • 25.01.2021
    • W piątek 22 stycznia obchodziliśmy 158. rocznicę powstania styczniowego, polskiego zrywu narodowego przeciw zaborcom. Choć skończyło się klęską (jak większość naszych powstań), to wywarło wielki wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej przed 1918 rokiem. Tradycje powstania styczniowego stanowią istotę polskości nie tylko w II RP, ale i dziś. W rocznicę wybuchu powstania - w nasze święto patronalne, delegacja naszej szkoły udała się tego dnia do kwatery powstańców na Cmentarzu Wojskowym. Przy okazji uczciliśmy (nie tylko my, ale również delegacje rządowe) setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego polskiego poetę czasu wojny, podchorążego Armii Krajowej, podharcmistrza Szarych Szeregów, przedstawiciela pokolenia Kolumbów.

     Tak się złożyło, że tego dnia odbył się pogrzeb płk Lidii Lwow-Eberle, więc częściowo też uczestniczyliśmy w pogrzebie tej niezwykłej kobiety. Była żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką powojennej konspiracji służącej w 5. oraz 6. Brygadzie Wileńskiej AK, represjonowaną po zakończeniu II wojny światowej, zasłużoną w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski. Prywatnie była niegdyś narzeczoną majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Sama mówiła o sobie: „W domu mówiliśmy po rosyjsku, byłam Rosjanką, ale taką, dla której Polska to była Ojczyzna. I nadal jest"