• 4C w Muzeum Narodowym w Warszawie
    • 4C w Muzeum Narodowym w Warszawie

    • 27.01.2023
    • 6 stycznia klasa 4c wzięła udział w warsztatach w Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzieła sztuki często nawiązują do utworów literackich, rzadko jednak są ich wierną ilustracją. Uczniowie skonfrontowali wybrane teksty z literatury polskiej i światowej z dziełami z kolekcji MNW. Co w wybranych utworach zafascynowało artystów i jakie dyskusję podejmowali w swoich pracach z autorami? Z takimi pytaniami przyszło zmierzyć się na tych warsztatach tegorocznej klasie maturalnej. 

   • Seminarium Naukowe „160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”
    • Seminarium Naukowe „160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”

    • 26.01.2023
    • 25 stycznia na Cytadeli odbyło się Seminarium Naukowe „160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”.  Powstanie Styczniowe było bohaterskim zrywem narodowowyzwoleńczym mieszkańców Rzeczypospolitej pod zaborem rosyjskim. W najdłużej trwającym powstaniu w historii Polski, obok siebie stanęli Polacy, Litwini i Rusini by wspólnie walczyć z carskim zniewoleniem i pańszczyzną. Takie to właśnie tematy omawiane były na seminarium przez cały dzień.  Wystąpiło 33 prelegentów z różnych instytucji naukowych.  Pokłosiem obrad będzie - jak w poprzednim roku-  recenzowana monografia pokonferencyjna, zawierające treść wystąpień, zgłoszonych przez prelegentów.  W  bardzo osobliwy sposób temat: "Moralność i patriotyzm Romualda Traugutta w Powstaniu Styczniowym" przestawiła również nauczycielka naszego Liceum p. Angelina Ignatiewa.

     Później była możliwość zwiedzenia celi Traugutta w X Pawilonie. 

   • ,,Wszechmocni w sieci"
    • ,,Wszechmocni w sieci"

    • 24.01.2023
    • ,,Skąd się bierze zło? jak to skąd/ z człowieka/ zawsze z człowieka..." tymi słowami Tadeusza Różewicza moglibyśmy podsumować spektakl, w wykonaniu Teatru Kamienica, ,,Wszechmocni w sieci". W dniu 24.01. młodzież naszej szkoły miała możliwość skofrontować dwie rzeczywistości- realną i wirtualną. To od nich tak naprawdę zależy, którą z nich wybiorą. Przedstawienie przeniosło nas w świat cyberprzemocy i lajków, gdzie młody człowiek czuje się niejednokrotnie bezkarny. Aktorzy w bardzo ekspresyjny sposób ukazali konsekwencje hejtu w sieci.  

   • Dzień Patrona
    • Dzień Patrona

    • 23.01.2023
    • Powstanie Styczniowe to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Walkę tę podjęto w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego. I choć Powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku.

     Dla nas, żołnierzy wolnej Polski – stwierdził w rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski – powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy

     Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało: Romuald Traugutt. Pytasz, dlaczego świętym jest to imię? Albowiem według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko, co pieści, wszystko, co raduje i jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał"

     "Gloria victis" Eliza Orzeszkowa

     Takim wzorem poświęcenia w służbie Ojczyzny powstańcy styczniowi pozostają i dla nas, współczesnych Polaków.

     Dzień Patrona szkoły, jaki obchodzimy w dniu dzisiejszym jest znakomitą okazją do przypomnienia tego dorobku i uczynienia z niego jeszcze istotniejszego elementu naszej narodowej samowiedzy.

     Tego dnia obchodzimy 69. rocznicę powstania szkoły, 159. rocznicę śmierci Romualda Traugutta naszego patrona dyktatora powstania styczniowego oraz 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego.

   • Hołd Powstańcom Styczniowym
    • Hołd Powstańcom Styczniowym

    • 23.01.2023
    • 21 stycznia 1919 roku, Naczelny Wódz Józef Piłsudski wydał rozkaz o zaliczeniu do szeregów Wojska Polskiego wszystkich weteranów powstania styczniowego, ponieważ  byli oni przykładem patriotyzmu dla młodego pokolenia wychowywanego w niepodległej II Rzeczpospolitej. Dziś powstańcy spoczywają już na różnych cmentarzach Polski, a najwięcej jest ich w kwaterze Powstania Styczniowego na Powązkach Wojskowych. Zaraz po uroczystej akademii w szkole grupa varsavianistów pojechała zapalić znicze w ich kwaterze. Nie mogliśmy w takim dniu pominąć grobu potomków Traugutta, a także naszej wieloletniej polonistki Zofii Makowskiej, która to właśnie nauczyła nas szacunku i pokory wobec tamtego zrywu powstańczego. 

   • 160 m w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego
    • 160 m w 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

    • 22.01.2023
    • 22 stycznia 1863 roku w Królestwie Polskim wybuchło Powstanie Styczniowe. Było ono największym i najdłużej trwającym niepodległościowym zrywem narodowym, które spotkało się z poparciem międzynarodowej opinii publicznej. Podczas powstania styczniowego, pojawiło się wiele akcentów w barwach narodowych: chorągiew z Orłem i Pogonią, z wizerunkiem Matki Boskiej i napisem "Pod Twoją Obronę". Oficerowie-powstańcy nosili sznury amarantowo-białe, pułkownicy szarfy w takich samych barwach, zaś generałowie i dyktator szarfy trójkolorowe. Powstańczą kokardę narodową uwiecznił na obrazie Pożegnanie Powstańca Artur Grottger w 1866 roku.

     Dzisiaj, 160 lat później, młodzież naszego liceum upamiętniła tę rocznicę maszerując ulicami Warszawy z Flagą Polski o długości 160 metrów.

     Program wydarzenia uwzględniał wyjście z budynku szkoły z flagą, a następnie przejście ulicami: Niska, Smocza, Stawki, Muranowska, Zakroczymska. W Parku Traugutta odśpiewaliśmy hymn Polski, wysłuchaliśmy wiersza Leopolda Lewina i złożyliśmy kwiaty pod Krzyżem Traugutta. Kolejne kroki skierowaliśmy na Rynek Nowego Miasta i Rynek Starego Miasta. O godz. 12:30 odbyła się uroczysta msza święta w Bazylice Archikatedralnej w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Na Placu Zamkowym odczytaliśmy Manifest Rządu Tymczasowego, a na Placu Staszica zakończyliśmy wydarzenie poprzez złożenie flagi.

     Wszystkim uczestnikom towarzyszyła podniosła atmosfera. Podczas marszu spotykaliśmy się ze słowami poparcia ze strony napotykanych przechodniów.

   • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
    • 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

    • 21.01.2023
    • 20 styczna 2023 r. na dziedzińcu X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej odbyły się główne uroczystości obchodów 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizowane przez Muzeum Niepodległości. W samo południe wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji muzealnych i oświatowych złożyliśmy hołd Powstańcom Styczniowym. Razem złożyliśmy wieńce i zapaliliśmy znicze na znak pamięci.

     Uroczystość ta otwiera trzydniowe obchody 160-lecia wybuchu Powstania Styczniowego w naszej szkole.

   • Warsztaty w Muzeum Narodowym
    • Warsztaty w Muzeum Narodowym

    • 21.01.2023
    • 20.01.2023 klasa maturalna 4D wraz z wychowawcą wybrała się na wycieczkę do Muzeum Narodowego. Uczniowie brali udział w niezwykle ciekawej lekcji muzealnej dotyczącej powiązań pomiędzy sztuką a literaturą od starożytności do baroku. Temat niezwykle bliski maturzystom, dający możliwość na powtórkę zagadnień z języka polskiego oraz historii.

   • Lekcja muzealna w X Pawilonie
    • Lekcja muzealna w X Pawilonie

    • 22.01.2023
    • 18 stycznia 2023 roku klasy 2a, 2b i 2e w ramach obchodów Dnia Patrona naszej szkoły udały się na wycieczkę do Muzeum Niepodległości. W trakcie zajęć uczniowie obejrzeli film poświęcony bohaterowi powstania styczniowego, Romualdowi Trauguttowi. Następnie zwiedzali muzealne wnętrza Cytadeli Warszawskiej. W trakcie pobytu odgrywane były miniaturowe inscenizacje historyczne. Przewodnik wcielał się w rolę groźnego żandarma w replice munduru z tamtych czasów, organizował przesłuchania przed carską komisją śledczą, odgrywał rolę więźnia w celi więziennej. W zajęciach brała też udział pani z historycznej grupy rekonstrukcyjnej w stroju z epoki – czarnej sukni „żałoby narodowej”. Zajęcia w Muzeum Niepodległości były bardzo ciekawe i różnorodne, wymagały zaangażowania ze strony uczniów. Uczestnicy wycieczki mogli się przenieść w realia czasów wielkiego zrywu niepodległościowego, jakim było powstanie styczniowe.

   • KOLADKI w bibliotece
    • KOLADKI w bibliotece

    • 03.02.2023
    • 12 stycznia  odbyły się w naszej bibliotece KOLADKI, przedstawione przez kolędników, emigrantów politycznych, ze Szkoły Białoruskiej Kultury Ludowej, działającej wcześniej na terenie całej Białorusi, obecnie w Warszawie. Zainteresowani tradycją i obrzędami Świąt Bożego Narodzenia w religii prawosławnej i katolickiej na Wschodzie, Uczniowie naszej szkoły mieli wspaniałą okazję, aby wspólnie śpiewać, tańczyć, radować się w trudnym dla Siebie czasie wojny i niepokoju społeczno-politycznego w sąsiadujących krajach.Na tę okazję Biblioteka została udekorowana własnoręcznie uszytymi flagami Niepodległej Białorusi i stała się ostoją dla ludzi, którzy marzą o własnym kraju: wolnym i niepodległym. To wielka rzecz, gdy miejsce staje się symbolicznie ważne dla tak wielu osób.W tradycję kolędowania wpisuje się wspólna zabawa, polegająca na przygotowaniu darów, słodyczy, słoniny, kiełbas, owoców dla osłabionej i upadającej kozy, aby mogła się podnieść. W rolę kozy wcieliła się Vanda, uczennica klasy 1b. Tańczył także wilk z wybraną dziewczyną – to nawiązanie do czasów pogańskich, gdy przodkowie odwiedzają swoich potomków. Przełomem i pomostem łączącym czasy pogańskie z wprowadzeniem religii, jest Gwiazda Betlejemska. Przyświecała nam ona przez cały czas trwania uroczystości.Kolędnicy, osoby zrzeszone w Szkole Białoruskiej Kultury Ludowej, posiadają swój Instagram @ethno.art.byDziękuję wszystkim Uczestnikom spotkania, szczególnie zaproszonym Gościom z Białorusi.

   • Studniówka 2023
    • Studniówka 2023

    • 15.01.2023
    • Na 110 dni przed egzaminem maturalnym uczniowie naszej szkoły wraz z osobami towarzyszącymi, wychowawcami i nauczycielami bawili się na Studniówce. Po dwóch latach przerwy, ze względu na pandemię, po raz 62. odbył się taki bal w tradycji naszej szkoły. W tym roku Komitet Studniówkowy dokonał wyboru Hotelu Sheraton.

     Tradycyjnie otwarcia studniówki dokonała dyrektor szkoły Pani Agata Pallasch:

     "Studniówka to swoistego rodzaju pożegnanie z kolegami i koleżankami ze szkolnych lat, wychowawcami i nauczycielami. To przypomnienie, że za 110 dni czeka Was jednen z najważniejszych egzaminów w Waszym życiu, egzamin maturalny"

     Po oficjalnym otwarciu studniówki maturzyści z XLV LO odtańczyli blisko półgodzinnego poloneza, który był jednym z najefektowniejszych na studniówkach ostatnich lat. Później przyszedł czas na posiłek i wspólne zdjęcia (galerię zdjęć znajdziecie w naszej galerii). Nie zabrakło przemówień ogranizatorów i uczestników balu oraz podziękowań dla dyrekcji, nauczycieli i wychowawców.

     Wszyscy życzyli uczniom XLV LO powodzenia na maturze i dobrej zabawy na sobotnim balu.

     Piękne podsumowanie naszego balu zostało ujęte w reportażu Radia Eska. Zachęcam do poczytania i obejrzenia zdjęć:

     https://www.eska.pl/warszawa/studniowka-2023-tak-wygladal-bal-xlv-liceum-ogolnoksztalcacym-im-romualda-traugutta-aa-KKaD-ae4p-Ywzs.html

      

   • Wolontariat
    • Wolontariat

    • 02.01.2023
    • Nasi wolontariusze zorganizowali zbiórkę dla bezdomnych zwierząt w Fundacji ZNAJDKI. Dary dojechały, zwierzaki szczęśliwe podziękowały nam rozdając buziaki i merdając ogonami.

   • Wigilie klasowe
    • Wigilie klasowe

    • 24.12.2022
    • 22 grudnia we wszystkich klasach odbyły się wigilijne spotkania. Młodzież sama zadbała o wystrój klasy i ustalenie jadłospisu. Oprócz świątecznych wypieków na stole pojawiły się pierogi z kapustą i grzybami oraz kluski z makiem. Były życzenia i łamanie się opłatkiem. Tradycja opłatkowa ma na celu wzmocnienie więzi między bliskimi sobie ludźmi, pomóc wybaczyć zaległe spory oraz zaleczyć rany. Każdy starał się więc życzyć innym wiele dobrego.

      

   • Izba Pamięci
    • Izba Pamięci

    • 21.12.2022
    • W 41 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce niemal wszystkie klasy pierwsze wysłuchały wspomnień i obejrzały na połączonych zajęciach bibliotecznych z religią film o 13 grudnia 1981 roku w Polsce. Natomiast koło varsavianistyczne oddało w tym dniu hołd tym, dzięki których ofierze Warszawa była wolna przez 63 dni 1944 roku. Udaliśmy się do nowo utworzonej Izby Pamięci  przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Izba Pamięci to obszerny, parterowy, kamienny budynek przypominający bunkier. Podzielony jest na kilka sal. W Sali Świadectw znajduje się czasowa wystawa "Śmierć miasta" - mapa lewobrzeżnej Warszawy z lotu ptaka, na której zaznaczone zostały poświadczone w źródłach historycznych miejsca egzekucji i tymczasowych grobów ludności cywilnej i Powstańców. Robi to ogromne wrażenie.

     W Sali Historii przedstawiona jest ekspozycja przedstawiająca dzieje Cmentarza Powstańców Warszawy. Elementem Izby pamięci jest też Mur Pamięci, który jest epitafium dla wszystkich ofiar Powstania Warszawskiego. Na jego siedmiu częściach jest ponad 60 tysięcy mosiężnych tabliczek z wygrawerowanymi imionami, nazwiskami i wiekiem poległych w powstaniu cywili oraz Powstańców.

     Na koniec przeszliśmy do pobliskiego kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (mormoni), gdzie po krótkiej lekcji religioznawczej zrobiliśmy sobie zdjęcie z jednym z wyznawców.

   • Muzeum Ziemi PAN
    • Muzeum Ziemi PAN

    • 17.12.2022
    • W 1962 r. przy ulicy Leszno nieopodal Okopowej, przypadkowo, podczas prac ziemnych odkryto kości słonia leśnego, żyjącego na tych terenach w interglacjale eemskim (ok. 130–115 tys. lat temu). Były to prawdziwe giganty, ich wysokość w kłębie mogła mieć nawet ponad 4 m.

     W celu upamiętnienia 60 rocznicy odkrycia tego "zwierzaka" Muzeum Ziemi PAN zorganizowało zajęcia dla szkół z dzielnicy wola pod hasłem "Wolę Muzeum".

     Klasa 3c wybrała się więc na lekcję pt. "Wszystko, co byście chcieli wiedzieć o plejstocenie".  Zajęcia prowadził dr Michał Loba. Przygotował dla nas mnóstwo wiadomości, ale przedstawił je w sposób bardzo przystępny. Profesjonalnie przygotowana prezentacja multimedialna została uzupełniona pokazem zgromadzonych w muzeum eksponatów w postaci szczątków zwierząt znalezionych na terenie Polski, takich jak mamut, nosorożec włochaty, tur.

     Jednak największe wrażenie pod względem rozmiarów robią kości "naszego" słonia. I pomyśleć, co by było, gdyby przetrwały do dzisiejszych czasów ...

   • Lekcje archiwalne w AGAD
    • Lekcje archiwalne w AGAD

    • 17.12.2022
    • 16 grudnia uczniowie klas humanistycznych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych w AGAD w Warszawie. Zajecia prowadzil dr Janusz Grabowski, tematem byly stosunki Panstwa Polskiego z Zakonem Krzyzackim.

     Celem spotkanie było poznanie sposobu czerpania wiedzy na temat wydarzeń historycznych ze źródeł archiwalnych.

   • Wystawa Body Worlds
    • Wystawa Body Worlds

    • 15.12.2022
    • W czwartek uczniowie 2a i 3a zwiedzili wystawę BODY WORLDS z cyklu VITAL, która inspiruje do życia z zachowaniem witalności oraz pełni sił. Umożliwia odwiedzającym odkrywanie ludzkiej anatomii, fizjologii jak i zdrowia. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał, które przedstawiają potencjał ludzkiego ciała w ruchu, jego anatomiczną formę oraz złożoność funkcji. Zobaczyli jak dokładnie działa ludzkie ciało, gdy jest zdrowe. Dzięki ułożonym obok siebie eksponatom zdrowych i chorych narządów, uświadomili sobie jak ważne jest dbanie o własne zdrowie oraz poznali sposoby zwalczania zagrażających życiu chorób.

   • W Instytucie Geofizyki PAN
    • W Instytucie Geofizyki PAN

    • 08.12.2022
    • W Instytucie Geofizyki PAN udostępniona jest czasowa wystawa poświęcona Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Stacja położona jest w Oazie Bungera w Antarktydzie Wschodniej. Była nieczynna od 1979 roku. Po pięciu latach starań i prac organizacyjnych, na początku stycznia 2022 roku do bazy dotarła IV Wyprawa Geofizyczna. Celem wyprawy było rewitalizowanie i reaktywowanie bazy.

     Na tę oto wystawę 7 grudnia 2022 r wybrała się klasa 3c. Wystawa jest mała, ale bardzo dobrze zorganizowana. Składa się z dwóch części. Pierwsza to materiał filmowy zawierający wywiady z uczestnikami wyprawy oraz zdjęciami ukazującymi niepowtarzalne i ... marsjańskie piękno tej części Antarktydy. Druga część wystawy to plansze informacyjne, makieta przedstawiająca bazę i jej otoczenie, przykładowe ubrania polarników z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku oraz współczesne, uchwycone w kadrze przez kierownika wyprawy profesora Marka Lewandowskiego unikatowe piękno Oazy Bungera. A wszystko to uzupełnione i wzbogacone ciekawymi opowieściami i informacjami Pani prezentującej nam tę część wystawy.

     Spotkanie okazało się bogate nie tylko w fakty geograficzne, ale stało się kopalnią informacji na temat pracy naukowców polarników, krok po kroku, etapów organizacji współczesnej wyprawy polarnej oraz codziennego życia i pracy w bazie całorocznej, w czasie nocy i dnia polarnego.

     Naprawdę warto było zobaczyć i posłuchać.

   • Nowy projekt Muzeum Getta Warszawskiego
    • Nowy projekt Muzeum Getta Warszawskiego

    • 08.12.2022
    • 29 listopada włączyliśmy się w nowy kilkumiesięczny projekt dla szkół ponadpodstawowych znajdujących się na terenie byłego warszawskiego getta. 

     We wtorek 6 grudnia uczniowie uczestniczący w tym projekcie zostali oprowadzeni przez Maszę Makarową po terenie dawnego getta i tam będących wykopalisk. Najpierw musimy zgłębić ogromną wiedzę o Holokauście  i o tragedii terenów z nim związanych, a później sami mamy nagrać film. Ogrom pracy i emocji przed nami. 

   • Warsztaty w Sejmie i Senacie RP
    • Warsztaty w Sejmie i Senacie RP

    • 07.12.2022
    • 05 grudnia, uczniowie klasy 2b oraz 3b brali udział w warsztatach pt. "Rządzący i rządzeni - obywatel w państwie demokratycznym" w Sejmie i Senacie RP. Podczas warsztatów młodzież została zapoznana z wiedzą dotyczącą fundamentów demokracji, specyfiki inicjatywy obywatelskiej oraz znaczenia partycypacji obywateli w społeczeństwie obywatelskim.Zastosowane metody pracy (wykłady, dyskusja, symulacja) oraz wykorzystane pomoce dydaktyczne (druki, formularze, studium przypadku, prezentacja multimedialna itp.) uatrakcyjniły zajęcia.